Menu
Abrir

Finançament

A Fiare Banca Etica entenem el paper d’intermediació creditícia com un instrument de canvi i de participació. Per aquesta raó, responem a necessitats de finançament a curt, mitjà o llarg termini de cooperatives, fundacions, associacions o altres tipus d’entitats que treballen en favor del bé col·lectiu.

Fomentem la cooperació per damunt de la competència; per això ens comprometem en cada operació i sempre mirem d’oferir el millor preu possible per a totes dues parts, especialment per a entitats sòcies i membres de xarxes amb les quals cooperem. És una manera d’ajudar-nos a assolir el nostre objectiu i perseguir junts l’interès més alt: l’interès col·lectiu. 

La nostra política de crèdit defineix l’àmbit d’acció dins del qual es desenvolupa la nostra activitat creditícia –en coherència amb el nostre “Manifest Polític"–, és pública i defineix les entitats que podem finançar: només empreses i organitzacions que produeixen un impacte social i mediambiental positiu. Per valorar aquest impacte, disposem d’una metodologia pròpia que garanteix la independència del criteri socioambiental respecte al comercial i financer.

Finançament a Curt termini

Operacions de crèdit per a organitzacions que necessiten disposar d’un mitjà permanent de finançament flexible a curt termini.

  • CRÈDIT Ordinari: compte corrent amb l’operativa bancària més habitual en el qual pactem un límit màxim de disponibilitat o un saldo deutor màxim del qual el client pot fer un ús lliure segons les necessitats de tresoreria de cada instant.
     
  • CRÈDIT Avançament: finançament en compte corrent que permet l’avançament d’una part de les factures, les subvencions o altres tipus de compromisos de pagament amb nota d’intervenció o sense, públics o privats, i que es poden presentar al principi o bé durant la vigència del crèdit.

Finançament a mitjà / llarg termini

Préstecs a mitjà o llarg termini per finançar els actius productius o d’inversió necessaris per al creixement o la consolidació de projectes:

  • Préstec hipotecari

És el finançament per a la compra, la construcció o la promoció d’habitatges, locals comercials i altres immobles, així com maquinària, béns d’equip o qualsevol altra inversió amb garantia hipotecària.

  • Préstec hipotecari promotor

Operació per finançar la construcció o la rehabilitació d’habitatges, garatges i locals comercials.
Possibilitat de reemborsament de les disposicions efectuades de manera que l’import quedi disponible novament, amb el consegüent estalvi financer que això comporta.

  • Préstec amb garantia personal o d’un altre tipus.

Són préstecs per quotes que permeten finançar inversions productives. La concessió es basa en la viabilitat del projecte i en la solvència del titular i/o de les persones fiadores, si n’hi ha.

 

Clica aquí per llegir les condicions completes.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres