Menu
Abrir

Les nostres dades

Aquesta secció recopila algunes de les dades més rellevants sobre l'evolució del banc: el capital social, el nombre de socis, la captació i préstecs concedits, l'impacte mediambiental dels projectes finançats en el camp de l'energia.
Descobreix més informació sobre les xifres de Banca Etica en els nostres balanços.
Les dades parlen per si mateixes, però no diuen tot. Per això, hem avaluat sempre la nostra acció no solament des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental.
Coneix els nostres balanços socials i les pàgines dedicades als projectes finançats per Banca Etica.

Les dades de  Fiare Banca Etica

Capital social       2.919.998 
Nombre total de persones sòcies                  2.411
Estalvi       88.981.000 €
Préstecs concedits       35.821.481 €
Nombre de préstecs                       97

Dades actualitzades a 30/03/2017

 

Les dades totals de Banca Etica

Capital social  60.723.285 €
Nombre total de persones sòcies 40.299
- persones físicas 33.723
- persones jurídiques 6.437
Estalvi 1.259.813.000 € 
Préstecs concedits 1.010.436.698 €
Nombre de préstecs 9.110

Dades actualitzades a 30/03/2017