Menu
Abrir

Les nostres dades

Aquesta secció recopila algunes de les dades més rellevants sobre l'evolució del banc: el capital social, el nombre de socis, la captació i préstecs concedits, l'impacte mediambiental dels projectes finançats en el camp de l'energia.
Descobreix més informació sobre les xifres de Banca Etica en els nostres balanços.
Les dades parlen per si mateixes, però no diuen tot. Per això, hem avaluat sempre la nostra acció no solament des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental.
Coneix els nostres balanços socials i les pàgines dedicades als projectes finançats per Banca Etica.

Les dades de  Fiare Banca Etica

Capital social       2.597.700 
Nombre total de persones sòcies                  2.184
Estalvi       83.918.000 €
Préstecs concedits       35.024.760 €
Nombre de préstecs                       94

Dades actualitzades a 28/02/2017

 

Les dades totals de  Fiare Banca Etica

Capital social  60.398.783 
Nombre total de persones sòcies 40.145
- persones físicas 33.566
- persones jurídiques 6.449
Estalvi 1.234.543.000  
Préstecs concedits 996.995.000 
Nombre de préstecs 9.090

Dades actualitzades a 28/02/2017