Menu
Abrir

Les nostres dades

Aquesta secció recopila algunes de les dades més rellevants sobre l'evolució del banc: el capital social, el nombre de socis, la captació i préstecs concedits, l'impacte mediambiental dels projectes finançats en el camp de l'energia.
Descobreix més informació sobre les xifres de Banca Etica en els nostres balanços.
Les dades parlen per si mateixes, però no diuen tot. Per això, hem avaluat sempre la nostra acció no solament des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental.
Coneix els nostres balanços socials i les pàgines dedicades als projectes finançats per Banca Etica.

Les dades de  Fiare Banca Etica

Capital social         2.311.365 
Nombre total de persones sòcies                   1.834
Estalvi        76.779.000 €
Préstecs concedits        18.364.404 €
Nombre de préstecs                        80

Dades actualitzades a 26/10/2016

 

Les dades totals de  Fiare Banca Etica

Capital social  54.354.000 
Nombre total de persones sòcies 38.209
- persones físicas 31.945
- persones jurídiques 6.264
Estalvi 1.063.282.000  
Préstecs concedits 864.841.000 
Nombre de préstecs 8.074

Dades actualitzades a 26/10/2016