Menu
Abrir

Responsabilidade social

A nosa acción operativa e cultural céntrase na Responsabilidade social corporativa.
Entre as distintas ferramentas contamos coa certificación do Valor social por ICEA (Instituto para a Certificación Ética e Ambiental) encargado de verificar a conformidade cos requisitos do estándar.
O estándar do Valor social está conforme ao sistema de certificación internacional SA 8000 e as normas ISO 26000 e prescribe, a diferenza doutros instrumentos, a supervisión do risco en toda a cadea e o uso de ferramentas de prevención do impacto negativo da actividade produtiva nos dereitos humanos, aspectos sociais e ambientais.
Trátase dunha marca de calidade en cuestións de Responsabilidade social corporativa, realizada tras máis de catro anos de estudos específicos e numerosas consultas que implicaron as principais partes sociais, académicas e institucionais.
Estes son os obxectivos do estándar do Valor social:

 • promover no ámbito económico o desenvolvemento social, a igualdade de oportunidades, a tutela do medio ambiente, o respecto e promoción dos dereitos fundamentais;
 • favorecer o crecemento e o desenvolvemento dun mercado transparente, solidario e xusto;
 • sensibilizar ás organizacións e á cidadanía sobre os temas da Responsabilidade social e promover a difusión dun Comercio Xusto.

O valor social, consonte o principio de avaliación das «consecuencias non económicas das accións económicas» propio das finanzas éticas, aplícase aos seguintes grupos de interese:

 • traballadoras/es
 • accionistas
 • clientela
 • consumidoras/es
 • provedoras/es
 • acredoras/es
 • comunidades locais e nacionais
 • asociacións
 • institucións públicas
 • xeracións futuras

É un estándar que aborda todos os aspectos da responsabilidade dunha organización: social, ambiental e económica. En concreto, os ámbitos supervisados son:

 • a comunidade (o respecto das comunidades locais, a seguridade e protección das páxinas web corporativas, programas de desenvolvemento e promoción social);
 • o traballo (política de non discriminación, traballo de menores, traballo forzoso, liberdade de asociación e negociación colectiva, política salarial, saúde e seguridade, horario de traballo, desenvolvemento de competencias);
 • o consumo (protección da cidadanía e das consumidoras/-es);
 • o medio ambiente (protección ambiental);
 • o mercado (relacións de subministro, loita contra a corrupción, competencia, venda e distribución, xestión financeira responsable).

Reclamacións inherentes ao estándar do Valor social

No caso de situacións ou acontecementos non conformes co previsto polo estándar, é posible enviar unha reclamación a ICEA, que se encargará de:
indagar se a reclamación ou queixa é fundada;

 • comunicar á persoa interesada a recepción da mensaxe nun prazo de 5 días hábiles;
 • rexistrar a queixa no Rexistro «Reclamacións»;
 • levar a cabo, a través dos/as responsables interesados/as, todas as actividades necesarias para identificar e recompilar os datos necesarios para demostrar os feitos e a suposta responsabilidade de ICEA;
 • pór en marcha accións correctivas, implicando aos/ás responsables interesados/as;
 • rexistrar correctamente as modalidades de xestión e solución da queixa, inclusive o control da eficacia das accións correctivas/preventivas emprendidas;
 • comunicar estes resultados finais ao reclamante ou aos interesados nun prazo máximo de 30 días hábiles a partir da recepción da reclamación;
 • A reclamación pode ser presentada por calquera persoa enviando un correo a reclami@icea.info, indicando nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono, motivo do reclamo;
 • o Instituto para a Certificación Ética e Ambiental garante a confidencialidade da persoa que realiza a reclamación.