Avançament Exprés

Necessites més informació?

Import màxim per operació fins a 100.000€, mínim 25.000€i fins a un 80% de la bestreta del contracte o subvenció.

Garantia Fons FEI EASI.

Tipus d’interès: 2,5% fix (en el marc d’un conveni o entitat sòcia); 3,0% fix (sense conveni).

Comissió d’obertura: 0,5%, durada: 6-18 mesos.

Comissió saldo mitjà no disposat: 0,5%.

A la Cooperativa Cactus li han concedit una subvenció pública de suport a l'activitat d'inserció laboral de 60.000 € que cobrarà al desembre 2020. En gener 2020 necessita pagar les nòmines i sol·licita un Avançament Exprés a 12 mesos de 48.000 € per a necessitats.

Condicions: termini 12 mesos, interès de 2,5% TIN, amb una comissió d'obertura del 0,5%, que són 240 €, unes despeses de notaria de 0,3%, que són 144 €, que suposa un TAE de 3,327% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 12.31. 2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini mín. 6 mesos. TAE: 4,211% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 06.03.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini màx. 18 mesos. TAE: 3,068% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 06.30.2021. Amortització a venciment i liquidació d'interessos el 31.12.2020. i 30.06.2021.

A la Cooperativa Primavera li han concedit una subvenció pública de suport a l'activitat d'inserció laboral de 60.000 € que cobrarà al desembre 2020. En gener 2020 necessita pagar les nòmines i sol·licita un Avançament Exprés a 12 mesos de 48.000 € per a necessitats diverses.

Condicions: termini 12 mesos, interès de 3,0% TIN, amb una comissió d'obertura de 0,5%, que són 240 €, unes despeses de notaria de 0,3%, que són 144 €, que suposa un TAE de 3,831% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 31.12.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini mín. 6 mesos. TAE: 4,731% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 30.06.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini màx. 18 mesos. TAE: 3,576% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 30.06.202. Amortització a venciment i liquidació d'interessos el 31.12.2020 i 30.06. 2021.

Què és la Garantia FEI-EASI?

El programa EASI (Programa Europeu d'Ocupació i Innovació Social) representa un dels principals instruments d'intervenció de la Comissió Europea per al període 2014- 2020. Aquest programa, entre altres elements, inclou instruments de garantia amb l'objectiu d’agilitzar l'accés al crèdit a les empreses d'economia social per tal de cobrir el risc de les operaraciones i de finançar el desenvolupament del mercat de les inversions socials.

Els finançaments concedits pel banc i recolzats per la garantia EASI hauran destinar-se a organitzacions que puguin considerar-se empreses d'economia social conforme a la seva definició europea. Per això totes les empreses beneficiàries hauran per tant signar una declaració (Social Enterprise Declaration).

i

Una vegada tramitada la sol·licitud, cal la signatura presencial de l’operació en alguna de les delegacions
(Madrid, Bilbao, Barcelona i Andalusia amb cita prèvia).

i

Aconsegueix el nou
Avançament Exprés en 3 passos

1

Llegeix la documentació a presentar

2

Entra a la plataforma del crèdit i adjunta la documentació

3

Contactarem amb tu per donar-te resposta

Gestiona la teva sol·licitud a través de la plataforma del crèdit

Accés Plataforma del Crèdit

Informació tècnica i financera de l’entitat

Les organitzacions que poden sol·licitar aquest tipus de crèdit són: cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d'inserció, associacions, fundacions o ONG.

Per fer una anàlisis de la idoneïtat de l’operació hauràs de presentar una documentació tècnica de l'entitat.

Per donar-te una primera resposta cal adjuntar:

  • La sol·licitud del crèdit.
  • Tancaments econòmics dels darrers 2 anys.
  • NIF de l’entitat.
  • NIF del/la representant legal o persona apoderada.

Rebràs una primera resposta en 2 dies hàbils i en cas positiu hauràs d’adjuntar un llistat d’informació per finalitzar el procés de sol·licitud, amb el qüestionari socioambiental de l’entitad. Tot a través de la plataforma del crèdit.

LLISTA DE DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (Descarregate’l)

i

Operació subjecta a aprovació prèvia del banc.
El temps de resposta és de 4 dies hàbils a partir de la recepció de tota la documentació.

i

EMPRESES CLIENTS DE CRÈDIT:

i

Bioalverde
Empresa d’inserció sociolaboral.
Sevilla.

i

La Fábrica Naranja
Productora audiovisual.
Barcelona.

i

Grupo Urbegi
Serveis diversos (industria/neteja/altres)
Inserció laboral. Bizkaia.

i

Traperos Emaus
Recollida, recuperació i reciclatge.
Navarra.

A prop de Fiare, a prop teu