Alertes SMS

Alertes SMS

Amb el servei d’Alertes SMS de Fiare Banca Etica estaràs informat en tot moment de qualsevol moviment que es produeixi als teus comptes.

Només has d’activar aquest servei i rebràs al teu mòbil la informació que vulguis de manera ràpida i còmoda, amb la màxima seguretat en les teves transaccions.
Tu tries les alertes SMS que vols rebre.

Consulta les condicions del servei al Fullet de Tarifes.

Quines alertes tens disponibles?

  • Alertes de COMPTES
  • Alertes de TARGETES
  • Alertes d’operacions econòmiques en BANCA per INTERNET
  • Alertes de SEGURETAT I TRANSPARÈNCIA


Com et pots donar d’alta?

Entra a l’Oficina Virtual / Altres Serveis, al menú de l’esquerra, Gestió d’Alertes. Des d’aquí pots configurar les alertes que vols rebre.


Alertes de COMPTES - ELS TEUS COMPTES SOTA CONTROL

Coneix a l’instant qualsevol moviment del teu compte

Clica aquí per llegir les condicions completes.
Necessites més informació? Contacta amb nosaltres.

Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

A prop de Fiare, a prop teu