Finançament a mitjà / llarg termini

Finançament a mitjà / llarg termini

Préstecs a mitjà o llarg termini per finançar els actius productius o d’inversió necessaris per al creixement o la consolidació de projectes:

Préstec hipotecari

És el finançament per a la compra, la construcció o la promoció d’habitatges, locals comercials i altres immobles, així com maquinària, béns d’equip o qualsevol altra inversió amb garantia hipotecària.

Préstec hipotecari promotor

Operació per finançar la construcció o la rehabilitació d’habitatges, garatges i locals comercials.
Possibilitat de reemborsament de les disposicions efectuades de manera que l’import quedi disponible novament, amb el consegüent estalvi financer que això comporta.

Préstec amb garantia personal o d’un altre tipus.

Són préstecs per quotes que permeten finançar inversions productives. La concessió es basa en la viabilitat del projecte i en la solvència del titular i/o de les persones fiadores, si n’hi ha.

Clica aquí per llegir les condicions completes.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

A prop de Fiare, a prop teu