Seguretat

Seguretat

Per a un ús conscient dels serveis bancaris.

La seguretat és un assumpte més fort. Per això, Fiare Banca Etica disposa de mesures que garanteixen la confidencialitat de les comunicacions i protegeixen les teves dades en les transaccions que fas per Internet.
Però la seguretat també depèn de tu. Informa’t de les nostres mesures i recomanacions.

Seguretat a Banca Internet

A Banca Internet som conscients de la necessitat de garantir el trànsit d’informació entre l’entitat i els nostres clients. Per aquest motiu, disposem de mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat de les comunicacions.

Accés segur 

Per nosaltres és prioritària la seguretat en l’accés dels nostres usuaris a la banca per Internet. Per això, enviem les teves contrasenyes sota un sistema de protocol segur https, de manera que es minimitzen possibles intents de frau en línia.
A qualsevol client nou de Banca Internet se li proporcionen unes claus d’accés: usuari, contrasenya i PIN telefònic, que necessitarà per confirmar les operacions
amb la màxima garantia de seguretat.

  • Número d’usuari: clau personal i intransferible.
  •   Document d’identificació: NIF/NIE.
  • Contrasenya: clau generada automàticament pel sistema que el client ha de modificar la primera vegada que accedeixi a ruralvia. Es recomana no utilitzar contrasenyes trivials o que siguin fàcils de deduir.
  • Pin telefònic: cada vegada que un client es posi en contacte amb el servei ruralvia Banca Telefònica a través del número de telèfon 902 310 902, s’ha d’identificar amb el seu usuari ruralvia, el seu document d’identificació i el PIN telefònic.

-A través de Banca Internet es poden fer una gran varietat de transaccions. A l’hora de confirmar les teves operacions amb la màxima seguretat,hauràs d’introduir la coordenada de signatura que el sistema et sol·liciti.

  • Determinades operacions que exigeixin un nivell més alt de seguretat, com ara les transferències, requeriran un sistema de doble autenticació.
  • La primera coordenada l’hauràs d’introduir en la pantalla de confirmació de dades. Una vegada Banca Internet en verifiqui la validesa, et requerirà que introdueixis una segona coordenada o una clau que et serà enviada al telèfon mòbil.

Per a qualsevol consulta, posa’t en contacte amb el servei d’atenció telefònica

Recomanacions bàsiques

Per la teva seguretat, et suggerim que segueixis les recomanacions bàsiquessegüents:

1. L’USUARI I LA CONTRASENYA SÓN CLAUS PERSONALS I INTRANSFERIBLES.
Per tal de garantir la seguretat cal mantenir-ne la confidencialitat. Et recomanem no utilitzar contrasenyes trivials o que siguin fàcils de deduir, ni cedir-les a tercers.

2. NO FACILITIS DADES PERSONALS O FINANCERES si no ets en un entorn segur iamb proveïdors de confiança.

3. NO FACILITIS LES TEVES CLAUS NI NÚMEROS SECRETS en entorns que no siguin de Fiare Banca Etica, ni fins i tot quan a través de canals alternatius (correu electrònic, telèfon, etc.) s’identifiquin com a Fiare Banca Etica amb propostes enganyoses, promocions o regals o errors tècnics que obliguin a modificar les claus sota petició de les actuals.

4. NO HAS D’ACCEPTAR DOCUMENTS NI ARXIUS QUE PROVINGUIN DE
DESCONEGUTS o que tinguin un origen poc fiable. Poden ser una via d’accés per a VIRUS perillosos molt perjudicials per al teu sistema operatiu. És important instal·lar un sistema antivirus, utilitzar-lo i actualitzar-lo periòdicament.

Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

A prop de Fiare, a prop teu