Eleccions al Consell d’Administració 2016

Eleccions al Consell d’Administració 2016

El 2016, l’Assemblea de Socis i Sòcies haurà d’escollir el nou  Consell d’Administració.
L’assemblea es farà al maig, simultàniament a Itàlia i Espanya.  En el transcurs de l’assemblea, els socis i sòcies podran votar a distància per primera vegada, després d’haver-se registrat.

L’Assemblea de Socis i Sòcies del 28 de novembre de 2015 ha modificat la ruta electoral que ens permetrà definir tots 13 membres del Consell, que ha quedat definida en el nou Reglament de l’assemblea i els nous Estatuts.

L’elecció dels i les 13 components del  Consell d’Administració es farà amb la votació de llistes compostes de 9 candidats i candidates, als quals s’afegiran 4 components més que s’escolliran per votació de preferència entre una llista de candidates i candidats elegibles individualment. Si una de les llistes no resulta vencedora, però rep un mínim d’un terç dels vots, podrà nomenar 2 membres del Consell. En aquest cas, el nombre de components que es podran triar de la llista de candidats i candidates individuals es reduirà a dos.

Cada elector/a tindrà dos vots: un per votar una llista i un altre per triar un candidat o una candidata individual.
Tots els candidats i candidates han de complir els requisits establerts en aquest document.

Les llistes participatives, les llistes autònomes i els candidats o candidates individuals s’hauran de posar en contacte amb el Comitè Electoral instituït per la Secretaria General de Banca Etica: segreteria.generale@bancaetica.com

Les llistes

Les llistes de candidats i candidates al Consell d’Administració de Banca Etica poden ser participatives o bé autònomes. El Reglament preveu en l’article 20 que hi hagi com a mínim una llista participativa. Totes les llistes han d’estar compostes per 9 persones.

Les llistes participatives

Les llistes participatives són les que constitueix un comitè promotor, format per una persona que es presenta com a candidata al càrrec de president/a i per persones que comparteixen la seva visió de govern de la banca. Totes les persones del comitè promotor hauran de complir els requisits per a candidats i candidates, encara que de fet només podrà ser candidat o candidata qui es presenti al càrrec de president/a.

El comitè promotor haurà de recollir la signatura de suport d’un mínim de 50 socis i sòcies i haurà de presentar un programa amb el currículum de cada candidat o candidata.
Cada llista participativa haurà d’obtenir el suport de com a mínim 3 portadors de valor. Per a l’Assemblea 2016, aquests suports s’hauran de presentar abans del 25 de gener de 2016.

Els portadors de valor podran incloure candidats i candidates a la llista participativa a la qual hagin decidit donar suport (vegeu l’article 15 del Reglament).
Qualsevol soci o sòcia podrà inscriure’s en una llista participativa si recull un mínim de 50 signatures de socis i sòcies abans del 10 de febrer de l’any en què es fan les eleccions.

Document de presentació del comitè promotor d’una llista participativa
Model de curriculum vitae

Les llistes autònomes

Per a l’Assemblea 2016, la data límit de presentació d’una llista autònoma serà el 31 de març de 2016. Totes les llistes autònomes hauran d’incloure 9 candidats/ates al Consell d’Administració que compleixin els requisits necessaris i hauran de reunir un mínim de 200 signatures de socis i sòcies, de com a mínim dues àrees territorials, amb un mínim de 50 signatures per àrea. S’hauran d’adjuntar a la llista el programa i el currículum de cada candidat/ata, en el format prefixat pel Consell d’Administració que es pot descarregar aquí.

Llista de candidats/ates individuals

Al Consell d’Administració de Banca Etica també s’hi podran presentar candidats/ates individuals que no s’hagin inscrit en cap llista.

Aquesta llista recollirà:

  • Les persones que no estiguin inscrites en cap comitè promotor, ni hagin estat candidates en un comitè promotor i se n’hagin donat de baixa a posteriori, i que hagin aplegat un mínim de 50 signatures de socis i sòcies els donin suport.
  • Les persones que, estant inscrites a les candidatures formades per un comitè promotor, no estiguin incloses a la candidatura definitiva de la llista un cop acabades les consultes preelectorals, i que hagin obtingut almenys 50 preferències en aquestes consultes.

Descàrrega del model de curriculum vitae per a la presentació d’una candidatura individual

Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

A prop de Fiare, a prop teu