Eleccions al Consell d’Administració 2016 - actualitzacions

Eleccions al Consell d’Administració 2016 - actualitzacions

Resultats de la Consulta Preelectoral

Els socis i les sòcies han expressat les seves preferències respecte a les candidatures de la Llista Participada que concorrerà a les properes eleccions del Cda de Banca Etica. Aquí el resultat:

http://partecipazione.bancaetica.it/es/

Els candidats i les candidates a la llista participativa

El passat 10 de febrer van acabar els terminis de presentació de candidatures a la Llista Participativa; en aquest post publiquem la relació de candidats i candidates, com també una notícia del Comitè Promotor de la Llista «Amb Biggeri per la Banca Ètica».

Relació de candidats/candidates

Aquesta és la relació de candidates i candidates, els seus currículums i les invitacions al vot que ens han volgut enviar, en format text o vídeo:

El Comitè Promotor de la Llista Participativa ha assenyalat Ugo Biggeri (currículum) com a candidat a president, per la qual cosa no serà possible escollir-lo en la relació de candidats i candidates de les votacions dels dies 4,5 i 6 de març.

Com votar

Els socis i les sòcies podran expressar les seves preferències els propers dies 4, 5 i 6 de març. Per votar, n’hi haurà prou que es connectin a la pàgina www.fiarebancaetica.coop/asamblea tenint a mà el número d’identificació fiscal i el codi anagràfic (CAG) - i que segueixin les instruccions.

Tots els socis i sòcies de Banca Ètica podran votar on line per expressar les seves preferències i presentar-se a formar part de la llista de 9 candidats/candidates que constituiran la llista participativa que es presentarà a les eleccions del Consell d’Administració del 21 de maig de 2016. El Comitè Promotor de la Llista Participativa redactarà la llista definitiva dels 9 candidats/candidates sobre la base de les preferències expressades i respectant els requisits qualitatius i quantitatius previstos per a la composició del Consell d’Administració de Banca Ètica.

Notícia del Comitè Promotor de la Llista Participativa

El Comitè Promotor ha obert un blog amb l’adreça següent: https://perbancaetica.wordpress.com/. Es tracta d’un espai de debat en el qual el Comitè inclourà les contribucions dels Portadors/Portadores de Valor, els socis i les sòcies i els candidats i les candidates.
El Comitè, a més, ens convida a enviar les nostres pròpies contribucions a l’adreça electrònica perbancaetica@gmail.com, seguint aquest esquema en la mesura que sigui possible:

  • Model d’empresa;
  •  Model de governança;
  • Banca Ètica com a grup bancari;
  • Banca Ètica i la dimensió internacional;
  • Altres.
  • la coordinació de les àrees territorials Centre, Nord-est, Nord-oest, Sud i Espanya;
  • els socis i sòcies de la Mesa de Referència.

L’Assemblea de Socis i Sòcies i el personal sociolaboral no ha deliberat sobre el suport a la llista participativa Biggeri per Banca Etica, perquè ha faltat el nombre legal necessari de participants.

Constitució d’un comitè promotor de la llista participativa - 17 de desembre de 2015

De cara a l’Assemblea 2016 s’ha constituït formalment un únic comitè promotor, el de la llista participativa Biggeri per Banca Etica, format per Ugo Biggeri, Anna Fasano i Peru Sasia.

Tots els components del Consell d’Administració sortint han comunicat la seva voluntat de presentar-se com a candidats/ates, d’acord amb els termes previstos en l’article 22 del Reglament i segons el que estipula l’article 19 del Reglament.

El Consell d’Administració ha previst nomenar el Comitè Electoral d’acord amb el que estableix l’article 14.6 del Reglament. Les persones escollides són: Marina Galati i Katya Mastantuono, del Comitè Ètic; Silvia Zaggia, de l’Oficina de Conformitat; Gaetano D’Angelo, del Consell de Vigilància, i Fabio Silvia, de l’Organisme de Vigilància.
Cada GIT i cada candidat o candidata aspirant al Consell d’Administració podrà sol•licitar al Comitè Electoral una avaluació preliminar dels seus requisits enviant un correu electrònic a segreteria.generale@bancaetica.com (article 22.3 del Reglament).

Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

A prop de Fiare, a prop teu