Epe ertainera / Epe luzera begirako finantzaketa

Epe ertainera / Epe luzera begirako finantzaketa

Epe ertainera edo luzera begirako mailegua, proiektuak hazteko edo finkatzeko beharrezkoak diren produkzio- edo inbertsio-aktiboak finantzatzeko.

  • Hipoteka-mailegua: Etxebizitzak, lokal komertzialak eta besteko higiezinak, nahiz makinak, ekipo-ondasunak edo hipoteka-bermea duten beste zeinahi gauza erosteko, eraikitzeko edo sustatzeko finantzaketa da.
  • Hipoteka-mailegu sustatzailea: Etxebizitzak, garajeak eta lokal komertzialak eraikitzea edo birgaitzea finantzatzeko eragiketa.Egindako xedapenak itzultzeko aukera dago; horrenbestez, zenbatekoa libre geratuko da berriro, horrek dakarren finantza-aurrezkiarekin.
  • Berme pertsonaleko mailegua edo bestelakoa: Kuota bidezko maileguak dira eta produkzio-inbertsioak finantzatzea ahalbidetzen dute. Horien emakida proiektuaren bideragarritasunaren eta titularraren edota fidatzaileen (halakorik egonez gero) kaudimenaren araberakoa izango da.
Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

Fiaretik hurbil, zugandik hurbil