Epe laburrera begirako finantzaketa

Epe laburrera begirako finantzaketa

Epe laburrera begira finantzaketa-bitarteko iraunkor malgua behar duten erakundeetarako kreditu-eragiketak.

  • Kreditu arrunta: kontu korrontea, banku-eragiketa ohikoenekin. Gehienezko eskuragarritasun-muga bat edo gehienezko saldo zordun bat hitzartzen dugu, eta bezeroak hori erabil dezake, une bakoitzeko diruzaintza-premien arabera.
     
  • Kreditu aurrerakina: finantzaketa kontu korrontean; fakturen, diru-laguntzen eta beste ordainketa-konpromiso batzuen zati bat aurreratzeko aukera ematen du, arrazoi hartuta edo gabe, publikoak nahiz pribatuak izan; kredituaren hasieran edo kredituak iraun bitartean aurkez daitezke.
Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

Fiaretik hurbil, zugandik hurbil