Depósito Inclusión Social

Depósito Inclusión Social

Os depósitos de aforro a prazo garántenche o capital e unha taxa de xuro fixa até o seu vencemento.

O depósito Inclusión social inviste na creación de benestar para as persoas, sobre todo nos eidos da inserción social e laboral.
Prazo: 84 meses, TIN 0,55 %

Para contratar calquera depósito cómpre dispor dunha conta corrente asociada ao teu nome.
Tendo en conta os custos da conta corrente anuais para novas persoas clientas, cunha achega de 10,00 €:

Para persoas socias
< 50 apuntes 27 €; TIN: 0,55 %; TAE: 0,28 % (do depósito)
> 50 apuntes 15 €; TIN: 0,55 %; TAE: 0,40 % (do depósito)

Para persoas non-socias
< 50 apuntes 39 €; TIN: 0,55 %; TAE: 0,16 % (do depósito)
> 50 apuntes 27 €; TIN: 0,55 %; TAE: 0,28 % (do depósito)

Os xuros xerados por estes depósitos considéranse rendementos do capital mobiliario e están suxeitos a retención fiscal, segundo a normativa fiscal vixente. A liquidación de xu-ros é anual.

O depósito finalizará unha vez atinxidos os 10 millóns de euros.

Banca Popolare Etica Sucursal de España está adherida ao Fondo de Garantía de Depósi-tos de Entidades de Crédito italiano. O limite da cobertura por depositante é de 100.000 euros e todos os depósitos na mesma entidade de crédito súmanse e o total está suxeito ao mesmo límite. O límite de 100.000 euros aplícase a cada depositante por separado.

Fai clic aquí para ler as condicións completas

Precisas máis información? Contacta connosco

 

Introduce varias direccións en liñas separadas ou separándoas con comas.

Preto de Fiare, preto de ti.