Menu
Abrir

Associa´t

Associar-se és un pas fonamental per participar de manera completa en la nostra cooperativa i per gaudir dels beneficis reservats a les persones associades.

Persones físiques

Si ets persona física segueix els passos següents per comprar accions. Si ets persona jurídica contacta amb el nostre equip.

 

 

Obrir un compte corrent en línia a Fiare Banca Etica és el primer pas per fer-te persona associada i participar activament en el desenvolupament de la nostra cooperativa.
Un cop que tinguis el compte corrent actiu podràs començar el procés de compra d’accions a través de la Banca per Internet

Persones jurídiques

Contacta amb nosaltres per associar-hi la teva organització o empresa i participar en el nostre projecte de finances ètiques.

Principals característiques de les accions

  • Preu de les accions

El preu de venda té 2 elements: el valor nominal i la “reserva de sobrepreu”. El valor nominal és el valor d’emissió de les accions, 52,50 €. La reserva de sobrepreu és conseqüència de la decisió de Banca Popolare Etica, en diverses assemblees anuals, de destinar part dels beneficis no distribuïts a incrementar el valor de les accions. Aquest “sobrepreu” avui dia és de 5 €. Per tant, qui compra avui una acció paga 57,50 € (la suma dels dos imports), i qui la ven a la mateixa cooperativa rep aquest import, sigui quin sigui el moment que l’hagués comprada i, per tant, el preu que n’hagués pagat.

  • Nombre mínim d’accions

El nombre mínim d’accions que cal comprar per ser persona associada és 5.

COMPRA 20 ACCIONS I REP-NE 21!

Per tal de donar valor a l’elecció de les persones que es comprometen com a associades noves o que compren més accions de les que tenien, hem introduït la bonus shares: un procés pel qual qui compra 20 noves accions rebrà 1 acció de més a més.

Missatge publicitari sobre la nova emissió d’oferta pública d’accions de Banca Popolare Etica. Abans de l’adhesió llegeix el fullet informatiu –i els possibles documents addicionals que puguin ser publicats en el període de l’oferta– disponibles a la sucursal de Banca Popolare Etica a Espanya, o a la pàgina web de Fiare Banca Etica, dins l’apartat Oferta publica d’accions.