MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Habitatge cooperatiu

Descobreix una solució cooperativa, social i solidària per accedir a l’habitatge, recuperar l’esperit de comunitat, la salut, l’ajuda mútua i la cura de l’entorn. Un model per als qui senten que una altra manera de viure i habitar és possible.

Què és un habitatge cooperatiu?

Un model d’habitatge cooperatiu sense ànim de lucre alineat amb l’Economia Social i Solidària que crea una combinació d’espais privatius i comunitaris amb un alt impacte i benefici personal, social i mediambiental.


L’habitatge cooperatiu constitueix una alternativa a la propietat i el lloguer per accedir
a l’habitatge. Reuneix el millor dels dos models: l’estabilitat que aporta la propietat
sense carregar amb un deute personal o atrapament, alhora que ens brinda la
flexibilitat i llibertat del lloguer, sense exposició als canvis de condicions i pujades de
preus del mercat.


Principis de l’habitatge cooperatiu

Cooperativisme

Alineat amb els 7 principis de l’aliança de cooperatives [mostra’n més].

Comunitat

Construir comunitat i ajuda mútua.

Sostenibilitat

Disseny d’espais amb reducció impactes mediambientals i serveis
cooperativitzats.

Habitatge social i solidari

Millora l’assequibilitat i afavoreix la inclusió social.

Una fórmula econòmica més accessible i flexible

Capital inicial reemborsable

L’aportació de capital inicial sol ser des d’un mínim del 20 % de l’import total de l’operació
de promoció immobiliària de la cooperativa. Aquest capital seria retornable en cas de sortida
de la societat.

Aportacions mensuals

Aquest import mensual seria com un lloguer, una despesa en “consum d’habitatge” no
retornable, però més econòmic que el preu de mercat d’un lloguer.

Contribució després de l’amortització

Quan la hipoteca queda amortitzada, l’aportació mensual no s’eliminaria del tot, però es pot
veure sensiblement reduïda.


Aquesta pàgina ha estat possible gràcies a
Archivo:Logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.svg  - Wikipedia, la enciclopedia libre

Cooperar per viure millor

A més de proveir habitatge més accessible per al grup de persones sòcies implicades, generen comunitat al barri, creen espais oberts per a activitats, promouen iniciatives transformadores i dinamitzen la vida social de l’entorn, fent-la més saludable, participativa i solidària.

Contactes

“Informació d’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/659.

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (GDPR), l’informem que les seves dades personals, facilitades lliurement per vostè, seran tractades per Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (el “banc”) amb domicili social a Via Tommaseo, n.7 – Pàdua, en qualitat de responsable del tractament per a les finalitats següents: A) la gestió de les seves sol·licituds de contacte, assistència i altres informacions.  Algunes dades, com ara la indicació de la província, se sol·liciten exclusivament per facilitar la resposta a la seva sol·licitud d’informació o per fixar una cita amb nosaltres i posar-se en contacte, si escau, amb la nostra sucursal corresponent. Altres dades, com ara les dades de contacte, se sol·liciten per facilitar les operacions esmentades.

El tractament de les seves dades per a la finalitat (A) es basa en la necessitat d’executar correctament el contracte del qual vostè en forma part o les mesures precontractuals adoptades pel banc quan ho hagi demanat (Art. 6 (1)(b) GDPR).

Les dades que ens comuniqui no es conservaran més temps de l’estrictament necessari per tramitar la seva sol·licitud. Li preguem que, en cas que desitgi adjuntar un annex a la seva comunicació, no enviï dades personals (seves o de tercers) a menys que sigui estrictament necessari per a la tramitació correcta de la seva sol·licitud, i és preferible, per tant, enviar informació anonimitzada.

Les dades personals facilitades no es difondran, sinó que seran tractades per personal autoritzat pel responsable del tractament, com també per tercers que presten serveis específics per compte del responsable del tractament (com, per exemple, proveïdors de serveis de desenvolupament i manteniment de plataformes web; empreses de les quals se serveix el banc per a l’enviament de correu en paper o per contactar telefònicament amb els seus clients). Qualsevol comunicació de dades a tercers, responsables autònoms del tractament, podrà tenir lloc per al compliment correcte de les finalitats establertes al punt (A), per complir les obligacions legals específiques o a petició de les autoritats judicials.

Les dades personals també podran ser transmeses a tercers països, que són els països que no pertanyen a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu. Si això succeeix, el banc declara i garanteix que compleix allò que disposa el capítol V del Reglament (UE) 2016/679, cosa per la qual la transferència només tindrà lloc a tercers països reconeguts per la Comissió Europea per tenir un nivell adequat de protecció de les dades personals o, si no és el cas, només subjecta a la contractualització de clàusules contractuals tipus destinades a garantir una protecció adequada de les dades personals transferides. Alternativament, es podrà valorar l’existència d’alguna de les excepcions previstes a l’article 49 del RGPD.

Per últim, recordem que, d’acord amb els articles 15 i següents del RGPD, té dret a obtenir confirmació de l’existència o inexistència de dades que el concerneixin, a accedir-hi, a ser informat de la font de les dades i de les finalitats i mètodes de tractament, que s’actualitzin, rectifiquin o completin, i que se suprimeixin si es tracten tot infringint la llei o si s’aplica un dels motius especificats a l’article 7 del RGPD. Per exercir els seus drets en virtut dels articles 15 i següents del RGPD, com també per rebre més informació sobre el tractament de les seves dades personals, es pot adreçar directament als nostres departaments, o presentar una sol·licitud per escrit mitjançant el formulari disponible al lloc web del banc, a l’apartat “Política de privacitat i galetes”, i a l’atenció del responsable de Protecció de Dades.

DPO@bancaetica.com. Si es queixa d’una infracció en el tractament de les seves dades personals (per exemple, la inclusió indeguda de les seves dades personal a llistes de correu o al lloc web del banc) pot presentar una queixa formal a l’Oficina de Reclamacions – Servei d’Assessoria Jurídica – Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Pàdua – reclami@bancaetica.com. Tingui en compte que el termini per respondre la seva sol·licitud d’acord amb els articles 15 i següents és d’un (1) mes, prorrogable a dos (2) mesos en casos de complexitat especial; en aquests casos, el banc li proporcionarà almenys una comunicació provisional en un termini d’un (1) més informant-lo que s’ha tingut en compte la sol·licitud. Si considera que el tractament de les seves dades per part del responsable incompleix el RGPD, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.”

Contacta amb nosaltres

Inicia el xat per parlar amb un dels nostres operadors

Tens cap dubte?

Consulta les nostres preguntes freqüents

Els nostres principis

Volem canviar les regles del mercat financer a través de la transparència i la responsabilitat social