MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Finances ètiques

Totes les novetats sobres les finances ètiques

Finances Ètiques

Les accions de Banca Etica incrementen el seu valor un 20% en prop de quinze anys

L’Assemblea Anual de les persones i organitzacions sòcies de Banca Etica, connectades en directe per Internet i reunides presencial i simultàniament a València i Nàpols el passat dia 18, ha aprovat els comptes proposats pel Consell d’Administració de l’entitat. Segons la documentació presentada del passat 28 de març, en 2023 el Grup Banca Etica va obtenir un benefici de més de 31 milions d’euros, un 83,7% més que en l’exercici anterior, la qual cosa permet un augment de la prima d’emissió d’accions en 2 euros.

 

A la reunió van assistir 2.680 persones i organitzacions (inclosos els representants) que van votar per Internet i presencialment a València i Nàpols.

 

La prima d’emissió de Banca Etica

El Consell d’Administració de Banca Etica va acordar proposar un augment de la prima d’emissió de les accions del banc en 2 euros addicionals per acció. La proposta va ser aprovada per l’Assemblea de Sòcies i Socis el 18 de maig, amb el que el nou preu total de les accions de Banca Etica ascendeix a 63 EUR cadascuna (52,50 euros de valor nominal + 10,50 euros de prima d’emissió). Amb el nou augment de la prima d’emissió, les accions de Banca Etica registren un augment global del valor del 20% respecte al valor nominal determinat en 2007.

Referent a això, Anna Fasano, presidenta de Banca Etica, subratlla: “En 2024 Banca Etica celebrarà els seus primers 25 anys d’activitat i Fiare Banca Etica, 10 anys: en aquest aniversari, hem considerat reconèixer a la nostra àmplia base accionarial, composta per 48 mil sòcies, entre particulars i organitzacions, el major valor acumulat per les accions en la seva possessió, proposant un augment de la prima d’emissió de 2 euros addicionals per acció“.

 

 

Resultats de les entitats del Grup

Banca Etica, la societat matriu de Fiare Banca Etica que opera en territori espanyol, va presentar un benefici de 27,1 milions d’euros en 2023; la divisió de Fons ètics Etica Sgr va obtenir rendibilitat per valor de 8,4 milions d’euros, mentre que Cresud, que ofereix serveis financers i serveis d’assistència a organitzacions de microfinances, productors de comerç just i ONG, va tancar amb un superàvit de 57 mil euros. L’Àrea Fiare, la sucursal espanyola amb oficines a Bilbao, Barcelona, Madrid i Sevilla, va tancar amb un benefici net de 3,8 milions d’euros.

 

Destinació dels beneficis, mesures d’atenció al client

El fort creixement dels beneficis està parcialment vinculat -com per a la resta del sector bancari- a l’important augment dels tipus d’interès provocat per la dinàmica del mercat i les polítiques monetàries del BCE i així ho explica la presidenta de Banca Etica, Anna Fasano: “Banca Etica, com la resta del sector bancari, ha registrat un augment substancial dels beneficis, degut en part a la pujada dels tipus d’interès provocada per la dinàmica del mercat i les polítiques monetàries del BCE”, explica Fasano.

 

D’acord amb els nostres estatuts i la nostra missió de coopearativa de banca ètica, l’augment dels beneficis no es traduirà en increments dels dividends en benefici d’uns pocs accionistes, ni en maxi-bonificacions per als directius (entre altres coses, Banca Etica té un límit màxim per al salari més alt, que no pot superar sis vegades el salari més baix pagat a un membre del personal).

 

Com sempre, els beneficis es destinaran íntegrament a la capitalització del banc en interès de tots els accionistes i clients, amb l’única excepció de 500.000 euros que es destinaran com a donació a les activitats de la Fondazione Finança Etica. Ja en 2023 vam posar en marxa mesures de suport als clients amb hipoteques a tipus variable més afectats per les pujades de tipus: en proporció al ISEE dels clients, hem reduït temporalment el tipus final del préstec per a alleujar la càrrega especialment als clients menys rics, aportant una quantitat total equivalent al 10% del benefici de l’any anterior. També estem estudiant mesures similars per a enguany.”

 

Tendències de volum el 2023

  • Els préstecs bruts van aconseguir els 1.243 milions d’euros al desembre de 2023, és a dir, un -1,8% respecte a finals de 2022. En el mateix període, el sector bancari va registrar un -3,3% (font: ABI Monthly Outlook).
  • Els dipòsits directes de la clientela van aconseguir els 2.526 milions d’euros al desembre de 2023, sense canvis respecte al 2022. En el mateix període, el sector bancari va registrar un -0,9% (font: perspectives mensuals de la ABI).
  • El valor del finançament indirecte en fons de Etica Sgr va créixer un 6,7% interanual fins a aconseguir els 917 milions d’euros al desembre de 2023, és a dir, +57,9 milions gràcies a l’efecte mercat.
  • El capital social va aconseguir els 92,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 3,6 milions (+4,1%) respecte a desembre de 2022.
  • Solidesa del capital: l’augment del capital social, juntament amb el benefici de l’exercici, dona lloc a uns excel·lents ràtios de solidesa del capital, amb un ràtio CET1 i de capital total del 20,3% i el 24,7%, respectivament, enfront del 15,8% i el 19,5% de finals de 2022.
  • Els préstecs morosos bruts van ascendir a 10,8 milions d’euros, 13,4 milions menys que a la fi de 2022, i van representar el 0,87% dels préstecs, amb una cobertura del 74,6%.