TESTUAREN TAMAINA
KONTRASTE HANDIA (ARGIA)
KONTRASTE HANDIA (ILUNA)
ERABILI DAITEZKEEN LETRA-MOTAK

Finantza etikoak

Finantza etikoei buruzko berri guztiak

Finantza Etikoak

Banku Etikoko akzioen balioa % 20 handitu da hamabost bat urtetan

Banku Etikoko bazkide diren pertsona eta erakundeen Urteko Batzarrak, Internet bidez zuzenean konektatuta eta Valentzian eta Napolin aurrez aurre eta aldi berean bilduta, erakundeko Administrazio Kontseiluak proposatutako kontuak onartu zituen hilaren 18an. Martxoaren 28an aurkeztutako dokumentazioaren arabera, 2023an, Banca Etica Taldeak 31 milioi eurotik gorako mozkina lortu zuen, aurreko ekitaldian baino % 83,7 gehiago, eta horrek aukera ematen du akzioen jaulkipen-prima 2 euro handitzeko.
Bileran 2.680 pertsona eta erakunde (ordezkariak barne) izan ziren, eta Internet bidez eta Valentzian eta Napolin aurrez aurre bozkatu zuten.

Banca Eticaren jaulkipen-prima

Banca Eticako Administrazio Kontseiluak proposamen hau egitea erabaki zuen: bankuaren akzioen jaulkipen-prima akzioko 2 euro gehigarritan igotzea. Maiatzaren 18ko bazkideen batzarrak proposamena onartu zuen, eta Banca Eticaren akzioen prezio berria 63 eurokoa da orain (52,50 euroko balio nominala + 10,50 euroko jaulkipen-prima). Jaulkipen-primaren igoera berriarekin, Banca Eticaren akzioek balioaren %20ko igoera globala erregistratu dute 2007an zehaztutako balio nominalarekiko.
Horri dagokionez, Anna Fasanok, Banca Eticako lehendakariak, honako hau azpimarratu du: “2024an, Banca Eticak 25 urte beteko ditu, eta Fiare Banca Eticak, 10 urte: urteurren horretan, partikularren eta erakundeen artean 48 mila bazkidek osatzen duten gure akziodun oinarri zabalari, jabetzan dituen ekintzei esker metatutako baliorik handiena aitortzea erabaki dugu, eta akzio bakoitzeko jaulkipen-prima 2 euro igotzeko proposamena egin dugu”.

Taldeko entitateen emaitzak

Banca Eticak, Espainiako lurraldean diharduen Fiare Banca Eticaren sozietate nagusiak, 27,1 milioi euroko mozkina izan zuen 2023an; Etica Sgr funts etikoen dibisioak 8,4 milioi euroko errentagarritasuna lortu zuen, eta mikrofinantza-erakundeei, bidezko merkataritzako ekoizleei eta GKEei finantza-zerbitzuak eta laguntza-zerbitzuak eskaintzen dizkien Cresud-ek, berriz, 57 mila euroko superabitarekin itxi zuen ekitaldia. Fiare Areak, Bilbon, Bartzelonan, Madrilen eta Sevillan bulegoak dituen sukurtsalak, 3,8 milioi euroko irabazi garbiarekin itxi zuen ekitaldia.

Irabazien xedea, bezeroarentzako arreta-neurriak

Mozkinen hazkunde handia merkatuaren dinamikak eta EBZaren diru-politikek eragindako interes-tasen hazkunde garrantzitsuari lotuta dago hein batean -gainerako banku-sektorearentzat bezala-, eta halaxe azaltzen du Anna Fasanok, Banca Eticako lehendakariak: “Banca Eticak, banku-sektoreko gainerakoek bezala, nabarmen handitu ditu irabaziak, hein batean, merkatuaren dinamikak eta EBZaren diru-politikek eragindako interes-tasen igoeragatik”, azaldu du Fasanok. Gure estatutuekin eta banku herrikoi eta etiko gisa dugun xedearekin bat etorriz, irabaziak handitzeak ez du esan nahi dibidenduak akziodun gutxi batzuen onerako handituko direnik, ez eta zuzendarientzako prima erraldoi bihurtuko direnik ere (izan ere, Banca Etican gehieneko muga bat dago soldatarik handienerako, eta muga horrek ezin du izan langile bati ordaintzen zaion soldatarik txikiena baino 6 aldiz handiagoa). Beti bezala, irabaziak bankuaren kapitalizaziorako erabiliko dira, bazkide eta bezero guztien intereserako, 500.000 mila euro salbuetsita. 500.000 euro horiek dohaintza gisa emango dira hori Finanza Etica fundazioaren jardueretarako. 2023an, interes-tasa aldakorreko hipotekak dituzten bezeroei, interes-tasen igoerek gehiago eragiten dietenei, laguntzeko neurriak onartu genituen: bezeroen ISEEarekiko proportzioan, aldi baterako murriztu dugu maileguaren amaierako interes-tasa, karga arintzeko, batez ere gutxien duten bezeroei, aurreko urteko mozkinaren %10 xede horretara bideratuz. Aurten ere antzeko neurriak aztertzen ari gara.”

 

2023Ko bolumen-joerak

  • Mailegu gordinak 1.243 milioi eurokoak izan ziren 2023ko abenduan, 2022. urtearen amaieran baino % 1,8 gutxiago. Aldi horretan bertan, banku-sektoreak % 3,3ko jaitsiera erregistratu zuen (iturria: ABI Monthly Outlook).
  • Bezeroen zuzeneko gordailuak 2.526 milioi eurokoak izan ziren 2023ko abenduan, aldaketarik gabe 2022koekin alderatuta. Aldi horretan bertan, banku-sektoreak % 0,9ko jaitsiera izan zuen (iturria: ABIren hileko aurreikuspenak).
  • Etica Sgr-en funtsen zeharkako finantzaketaren balioa % 6,7 igo zen aurreko urtearekin alderatuta. 2023ko abenduan 917 milioi eurora iritsi zen merkatuaren eraginari esker, 57,9 milioi gehiago.
  • Kapital soziala 92,2 milioi eurora iritsi zen, 3,6 milioi euroko igoerarekin (+% 4,1) 2022ko abenduarekin alderatuta.
  • Kapitalaren sendotasuna: kapital sozialaren igoerak, ekitaldiko irabaziarekin batera, kapitalaren sendotasunaren ratio bikainak eragin du, % 20,3ko CET1 eta % 24,7ko guztizko kapitalaren ratioekin, hurrenez hurren, 2022. urtearen amaierako % 15,8ko eta % 19,5ko ratioen aurrean.
  • Mailegu berankor gordinak 10,8 milioi eurokoak izan ziren, 2022. urtearen amaieran baino 13,4 milioi euro gutxiago, eta maileguen % 0,87 izan ziren, % 74,6ko estaldurarekin.