TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas as novidades sobre as finanzas éticas

Finanzas Éticas

As accións de Banca Etica incrementan o seu valor un 20 % en preto de quince anos

A Asemblea Anual das persoas e organizacións socias de Banca Etica, conectadas en directo por Internet e reunidas presencial e simultaneamente en Valencia e Nápoles o pasado día 18, aprobou as contas propostas polo Consello de Administración da entidade. Segundo a documentación presentada do pasado 28 de marzo, en 2023, o Grupo Banca Etica obtivo un beneficio de máis de 31 millóns de euros, un 83,7 % máis ca no exercicio anterior, o que permite un aumento da prima de emisión de accións en 2 euros.

Á asemblea asistiron 2680 persoas e organizacións (incluídos os representantes) que votaron por Internet e presencialmente en Valencia e Nápoles.

 

A prima de emisión de Banca Etica

O Consello de Administración de Banca Etica acordou propoñer un aumento da prima de emisión das accións do banco en 2 euros adicionais por acción. A proposta foi aprobada pola Asemblea de Socias e Socios o 18 de maio, co que o novo prezo total das accións de Banca Etica ascende a 63 EUR cada unha (52,50 euros de valor nominal + 10,50 euros de prima de emisión). Co novo aumento da prima de emisión, as accións de Banca Etica rexistran un aumento global do valor do 20 % con respecto ao valor nominal determinado en 2007.

A este respecto, Anna Fasano, presidenta de Banca Etica, subliña: «En 2024, Banca Etica celebrará os seus primeiros 25 anos de actividade, e Fiare Banca Etica, 10 anos. Neste aniversario, consideramos recoñecer a nosa ampla base accionarial, composta por 48 000 socias, entre particulares e organizacións, o maior valor acumulado polas accións na súa posesión, propondo un aumento da prima de emisión de 2 euros adicionais por acción».

 

 

Resultados das entidades do grupo

Banca Etica, a sociedade matriz de Fiare Banca Etica que opera no territorio español, presentou un beneficio de 27,1 millóns de euros en 2023. A división de fondos éticos Etica Sgr obtivo unha rendibilidade por un valor de 8,4 millóns de euros, mentres que Cresud, que ofrece servizos financeiros e servizos de asistencia a organizacións de microfinanzas, produtoras de comercio xusto e ONG, pechou cun superávit de 57 000 euros. A Área Fiare, a sucursal española con oficinas en Bilbao, Barcelona, Madrid e Sevilla, pechou cun beneficio neto de 3,8 millóns de euros.

 

Destino de beneficios e medidas de atención á clientela

O forte crecemento dos beneficios está parcialmente vinculado —como para o resto do sector bancario— ao importante aumento dos tipos de xuro provocado pola dinámica do mercado e as políticas monetarias do BCE. Así o explica a presidenta de Banca Etica, Anna Fasano: «Banca Etica, coma o resto do sector bancario, rexistrou un aumento substancial dos beneficios, debido en parte á suba dos tipos de xuro provocada pola dinámica do mercado e as políticas monetarias do BCE. En consonancia cos nosos estatutos e a nosa misión de banco popular e ético, o aumento dos beneficios non se traducirá en incrementos dos dividendos a prol duns poucos accionistas, nin en maxibonificacións para o persoal directivo (entre outras cousas, Banca Etica ten un límite máximo para o salario máis alto, que non pode superar seis veces o salario máis baixo pago a un membro do persoal). Coma sempre, os beneficios destinaranse integramente á capitalización do banco en interese de todo o accionariado e clientela, coa única excepción de 500 000 euros, que se destinarán como doazón ás actividades da Fondazione Finanza Etica. Xa en 2023 puxemos en marcha medidas de apoio ás persoas clientas con hipotecas a tipo variable máis afectadas polas subas de tipos: en proporción ao ISEE da clientela, reducimos temporalmente o tipo final do empréstito para aliviar a carga especialmente ás persoas menos podentes, achegando unha cantidade total equivalente ao 10 % do beneficio do ano anterior. Tamén estamos a estudar medidas similares para este ano».

 

Tendencias de volume en 2023

  • Os empréstitos brutos acadaron os 1243 millóns de euros en decembro de 2023, é dicir, un –1,8 % respecto de finais de 2022. No mesmo período, o sector bancario rexistrou un –3,3 % (fonte: ABI Monthly outlook).

 

  • Os depósitos directos da clientela acadaron os 2526 millóns de euros en decembro de 2023, sen cambios con respecto a 2022. No mesmo período, o sector bancario rexistrou un –0,9 % (fonte: perspectivas mensuais da ABI).

 

  • O valor do financiamento indirecto en fondos de Etica Sgr medrou un 6,7 % interanual ata atinxir os 917 millóns de euros en decembro de 2023, é dicir, +57,9 millóns grazas ao efecto do mercado.

 

  • O capital social alcanzou os 92,2 millóns de euros, o que supón un aumento de 3,6 millóns (+4,1 %) con respecto a decembro de 2022.

 

  • Solidez do capital: o aumento do capital social, xunto co beneficio do exercicio, dá lugar a excelentes cocientes de solidez do capital, cun cociente CET1 e de capital total do 20,3 % e o 24,7 %, respectivamente, fronte ao 15,8 % e o 19,5 % de finais de 2022.

 

  • Os empréstitos morosos brutos ascenderon a 10,8 millóns de euros, 13,4 millóns menos ca a finais de 2022, e representaron o 0,87 % dos empréstitos, cunha cobertura do 74,6 %.