TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Historias de impacto positivo

Descubre que financia o teu diñeiro

Historias de impacto positivo

Lanagro: traballo digno e estable no sector agrícola

En España, 170 000 persoas traballan no sector agrícola como eventuais. Destas, a maioría proveñen do leste de Europa e de África, e sobreviven con salarios baixos, incumprimentos na cotización á Seguridade Social e malas condicións de aloxamento, ademais de condicións físicas a miúdo extremas. A todas estas irregularidades súmase a inestabilidade; diríase que o primeiro sector se converteu até agora en sinónimo de traballo temporal e precariedade. 

Como resposta a este modelo, en marzo de 2023 nace en Áraba Lanagro. A empresa constitúese co obxectivo de construír unha alternativa a esta estrutura disfuncional creando modelos novos: da temporalidade á estabilidade, da falta de formación á profesionalización, da exclusión á inclusión social. Esta mudanza non se formula unicamente como unha mellora para as traballadoras e os traballadores, senón que tamén se ten en conta o interese da industria agroalimentaria nos valores de produción.

 

Loitar contra a inestabilidade laboral

Aínda que a viticultura é o principal sector de traballo de Lanagro, tamén se traballa o cultivo da pera, e ofrécense ademais servizos de xardinaría e mantemento. Esta diversidade de servizos, sumada ás semanas de formación, permítelle ao cadro de persoal ter un volume de traballo continuo durante todo o ano, o que se traduce en contratos permanentes. Esta é a forma como o proxecto combate a inestabilidade; para algunhas das persoas empregadas, trátase do primeiro contrato da súa vida laboral.

Un maior benestar para un mellor rendemento

Aínda que o benestar das persoas traballadoras é o principio que rexe Lanagro, ofrecer unha mirada cara aos produtores agrícolas é imprescindible para o seu crecemento, así como para a extensión deste modelo. Dende a perspectiva da produción, un dos principais obstáculos ao que se enfronta o sector é a falta de persoal, e as malas condicións laborais son unha das causas máis sinaladas.

 

Por unha banda, as boas condicións laborais e contar con profesionais con formación e capacitación para empregar as mellores ferramentas comportan un mellor rendemento. Por outra, traballar coas mesmas persoas permite desenvolver relacións máis estreitas, depositar unha maior confianza e realizar unha mellor planificación.

 

O futuro da agricultura

O percorrido de Lanagro é curto, mais prometedor: recentemente foi recoñecido pola Deputación Foral de Áraba cun premio de innovación social. Ademais, o proxecto inspirou outras iniciativas similares, achegándose así ao seu principal obxectivo: demostrar que existen modelos de traballo funcionais no primeiro sector.