TESTUAREN TAMAINA
KONTRASTE HANDIA (ARGIA)
KONTRASTE HANDIA (ILUNA)
ERABILI DAITEZKEEN LETRA-MOTAK

Finantza etikoak

Finantza etikoei buruzko berri guztiak

Etica e cooperativa

2014, any clau a la nostra història

2014 ha estat un any clau a la nostra història. Un més. Gràcies una altra vegada als esforços i al compromís de persones i organitzacions com vostè, que creuen possible canviar la societat des de la responsabilitat en el consum, hem aconseguit un objectiu que perseguíem des de fa temps: poder operar directament a Espanya com a entitat establerta.

Han estat molts passos els que s’han fet: la signatura d’un contracte d’agència entre Fiare i Banca Popolare Etica; la resposta ciutadana; la creació de les Associacions Territorials de Recolzament a Fiare; el compromís per convertir-se en persones i organitzacions sòcies, han estat més de 5000; l’aprovació de la integració entre Banca Etica i Fiare; la presentació d’aquest pla a Banca d’Itàlia, i la definitiva inscripció al Registre d’Entitats del Banc d’Espanya amb el número 1550 el passat més de juliol.

Des de el 1 d’octubre, s’ha iniciat l’operativitat directa a Espanya, començant per la migració de les posicions d’estalvi; seguint per les de crèdit i activant noves propostes, com comptes corrents, banca per internet, i altres serveis que estem ultimant en aquests moments.

No podíem haver arribat fins a aquí sols. No podrem avançar sense vostès. 2015 arribarà ple de reptes i seguirem treballant per superar-los. Gràcies pel seu compromís.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2014 ha sido un año clave en nuestra historia. Uno más. Gracias otra vez a los esfuerzos y al compromiso de personas y organizaciones como tú, que creen posible cambiar la sociedad desde la responsabilidad en el consumo, hemos alcanzado un objetivo que perseguíamos hace tiempo: poder operar directamente en España como entidad establecida.

Han sido muchos pasos los que se han dado: la firma de un contrato de agencia entre Fiare y Banca Popolare Etica; la respuesta ciudadana; la creación de las Asociaciones Territoriales de Apoyo a Fiare; el compromiso para convertirse en personas y organizaciones socias, hasta algo más de 5.000; la aprobación de la integración entre Banca Etica y Fiare; la presentación de éste plan a Banca de Italia, y la definitiva inscripción en el Registro de Entidades del Banco de España con el número 1550 el pasado mes de julio.

Desde octubre, se ha iniciado la operatividad directa en España, comenzando por la migración de las posiciones de ahorro, siguiendo por las de crédito y activando nuevas propuestas, como cuentas corrientes, banca por internet, y otros servicios que estamos ultimando en estos momentos.

No podíamos haber llegado hasta aquí solos. No podremos avanzar sin vosotros. 2015 llegará pleno de retos y seguiremos trabajando para superarlos. Gracias por tu compromiso.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Igarotako urtealdia, 2014koa, garrantzizkoa izan da gure historian, aurrekoak bezalaxe. Zu bezalako norbanako eta erakundeen eginahalei eta konpromisoari esker, kontsumoan arduratsu jokatuz gizartea eraldatzea posible dela sinesten baituzue, iritsi dugu, atzenean, luzaroan gogoan izan dugun helburua: zuzen-zuzenean jardun ahal izatea Espainian, bertan ezarritako entitate gisa.

Hainbat eta hainbat urrats egin ditugu: Banca Popolare Eticaren agente izateko kontratua sinatu; herritarren erantzuna; Fiare Babesteko tokian tokiko Lurralde Elkarteak eratu izana; bazkide bilakatzeko konpromisoa hartu izana 5.000 norbanako eta antolakunde baino gehiagok; onestea Fiarek eta Banca Eticak bat egitea; horrako plan hori Italiako Bankuari aurkeztea; eta, aurreko uztailean, Espainiako Bankuaren Entitateen Erregistroan behin betiko inskribatu izana, 1550 zenbakidun.

Urriaren 1ean ekin diogu Espainian zuzen-zuzenean jarduteari, lehenik aurrezki-posizioak migratzeari helduta; segidan, kredituei dagozkienak; eta,  gero, eskaintza berriak ere aktibatuz: kontu korronteak, Internet bidezko banka, eta uneotan prestatzen gabiltzan bestelako zerbitzuak.

Ezina gertatuko zitzaigun, bakarrik aritu izan bagina; aurrera egitea ere ezina litzateke zuek gabe. Datorren urteak erronka piloa dakarkigu; segiko dugu lanean haiek gainditzeko. Esker mila zure konpromisoagatik!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2014 foi un ano chave na nosa historia. Un máis. Grazas outra vez aos esforzos e ao compromiso de persoas e organizacións coma vostede, que cren posible cambiar a sociedade desde a responsabilidade no consumo, alcanzamos un obxectivo que perseguiamos hai tempo: poder operar directamente no Estado español como entidade establecida.

Foron moitos pasos os que se deron: a sinatura dun contrato de axencia entre Fiare e Banca Popolare Etica (Banca Etica); a resposta cidadá; a creación das Asociacións Territoriais de Apoio a Fiare; o compromiso para converterse en persoas e organizacións socias, até acadar algo máis de 5.000; a aprobación da integración entre Banca Etica e Fiare; a presentación deste plan ao Banco de Italia, e a definitiva inscrición no Rexistro de Entidades do Banco de España co número 1550 o pasado mes de xullo.

Desde o 1 de outubro, iniciouse a operatividade directa no Estado español, comezando pola migración das posicións de aforro, seguindo polas de crédito e activando novas propostas, como contas correntes, banca por internet, e outros servizos que estamos a ultimar nestes momentos.

Non podiamos chegar até aquí sos/soas. Non poderemos avanzar sen vostedes. 2015 chegará cheo de retos e seguiremos traballando para superalos. Grazas polo seu compromiso.