TESTUAREN TAMAINA
KONTRASTE HANDIA (ARGIA)
KONTRASTE HANDIA (ILUNA)
ERABILI DAITEZKEEN LETRA-MOTAK

test product

Etica ESG Global Equity

Etica ESG Dynamic Allocation

Etica ESG Conservative Allocation

84 hilabeterako gordailua

60 hilabeterako gordailua enpresak

48 hilabeterako gordailua

36 hilabeterako gordailua

24 hilabeterako gordailua

6 hilabeterako gordailua

Kontaktuak

“2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluarekin bat etortzearen informazioa.

2016/679 (EB) Erregelamenduaren (GDPR) 13. artikuluaren arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak, zuk libreki emandakoak, Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (“Bankua”) erakundeak tratatuko dituela (helbide soziala: Via Tommaseo 7, Padua), tratamenduaren arduradun gisa, honako helburu hauetarako: A) Harremanetarako, laguntzarako eta bestelako informazioetarako eskaerak kudeatzeko. Datu batzuk, hala nola probintzia adieraztea, zure informazio-eskaerari erantzuna emateko edo gurekin hitzordua ezartzeko soilik eskatzen dira, eta, beharrezkoa bada, gure sukurtsalarekin harremanetan jartzeko. Beste datu batzuk, hala nola harremanetarako datuak, aipatutako eragiketak errazteko eskatzen dira.

Zure datuak (A) helbururako tratatzeko, beharrezkoa da zu parte zaren kontratua behar bezala egitea edo Bankuak zuk eskatuta hartutako kontratu-aurreko neurriak behar bezala gauzatzea (GDPRren 6 (1) (b) artikulua).

Jakinarazi dizkiguzun datuak ez dira gordeko zure eskaera izapidetzeko behar-beharrezkoa den denbora baino gehiago. Arren eskatzen dizugu, zure komunikazioari eranskin bat erantsi nahi badiozu, ez bidaltzeko datu pertsonalik (zureak edo hirugarrenenak), zure eskaera behar bezala izapidetzeko behar-beharrezkoa ez bada behintzat. Beraz, hobe da informazio anonimizatua bidaltzea.

Emandako datu pertsonalak ez dira zabalduko, baizik eta tratamenduaren arduradunak baimendutako langileek tratatuko dituzte, bai eta tratamenduaren arduradunaren kontura zerbitzu espezifikoak ematen dituzten hirugarrenek ere (adibidez, web-plataformak garatzeko eta mantentzeko zerbitzuen hornitzaileek, Bankuak posta paperean bidaltzeko edo bezeroekin telefonoz harremanetan jartzeko erabiltzen dituen enpresek). Hirugarrenei, tratamenduaren arduradun autonomoei, datuak jakinarazi ahal izango zaizkie (A) puntuan ezarritako helburuak behar bezala betetzeko, legezko betebehar espezifikoak betetzeko edo agintari judizialek eskatuta.

Datu pertsonalak hirugarren herrialdeetara ere transferitu ahal izango dira, hau da, Europar Batasunekoak eta Europako Esparru Ekonomikokoak ez diren herrialdeetara. Hori gertatzen bada, Bankuak adierazi eta bermatu egiten du (EB) 2016/679 Erregelamenduaren V. kapituluan xedatutako guztia betetzen duela. Beraz, datu pertsonalen babes-maila Europako Batzordeak egokitzat jotzen duen hirugarren herrialdeei soilik transmitituko zaizkie datu pertsonalak babesteko maila egokia izateagatik, edo, hala ez bada, transferitutako datu pertsonalen babes egokia bermatzeko kontratu-klausula ereduak kontratatu beharko dira. Alternatiba gisa, DBEOren 49. artikuluan aurreikusitako salbuespenetako bat aplikatzea baloratu ahal izango da.

Azkenik, gogorarazten dizugu, DBEOren 15. artikuluaren eta hurrengoen arabera, eskubidea duzula zurekin loturiko daturik badagoen edo ez dagoen egiaztatzeko, datu horiek eskuratzeko, datuen iturriaren eta tratamenduaren helburuen eta metodoen berri izateko, datuak eguneratzeko, zuzentzeko edo osatzeko, eta ezabatzeko, legea urratuz tratatzen badira edo DBEOren 17. artikuluan zehaztutako arrazoietako bat aplikatzen bada. Zure eskubideak baliatzeko, DBEOren 15. artikuluari eta hurrengoei jarraiki, bai eta zure datu pertsonalen tratamenduari buruz informazio gehiago jasotzeko ere, zuzenean jo dezakezu gure sailetara, edo, bestela, eskaera idatziz aurkez dezakezu, Bankuaren webgunean, “Pribatutasun-politika eta cookieak” atalean, eskuragarri dagoen formularioa erabiliz, Datuak Babesteko arduradunari zuzenduta:

DPO@bancaetica.com. Zure datu pertsonalen tratamendua urratzeagatik kexu bazara (adibidez, zure datu pertsonalak posta-zerrendetan edo bankuaren webgunean bidegabe sartzeagatik), kexa formala aurkez dezakezu Erreklamazioen Bulegoan – Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua – Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Padua – reclami@bancaetica. Kontuan izan 15. artikuluaren eta hurrengoen arabera zure eskaerari erantzuteko epea hilabete batekoa (1) dela, eta bi (2) hilabetez luza daitekeela konplexutasun handiko kasuetan; kasu horietan, Bankuak gutxienez behin-behineko jakinarazpena emango dizu (1) hilabeteko epean, zure eskaera kontuan hartu dela jakinaraziz. Zure datuen tratamenduaren arduradunak DBEO urratu duela uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu kontrol-agintaritzan.