Menu
Abrir

Organització Territorial de les persones sòcies

Per facilitar que les persones es facin sòcies de Fiare Banca Etica, hem desenvolupat una organització basada en una dimensió local (la Circumscripció i el Grup d'Iniciativa Territorial- GIT), una dimensió d'Àrea (la Coordinació d'Àrea i el Fòrum d'Àrea) i una dimensió d'enllaç entre les diferents Àrees (Interfòrum).

La Circumscripció Local i el GIT

Les Circumscripcions agrupen a les persones sòcies (físiques i jurídiques) d'un territori que, reunits en l'Assemblea, trien un GIT (Grup d'Iniciativa Territorial), que consta de 3 a 11 membres. Aquests grups nomenen a la persona coordinadora.

El GIT, que es constitueix com una associació de fet, es proposa difondre la cultura de les finances ètiques, satisfà les necessitats, exigències i interessos del territori i garanteix la informació sobre l'activitat del Banc.

Les persones coordinadores dels GIT formen part de les Àrees nord-oest, nord-est, centre i sud d'Itàlia i la nova Àrea Fiare. Es reuneixen per formar la Coordinació de l'Àrea i trien al seu Referent d'Àrea. Aquest últim intervé en el Fòrum d'Àrea com a representant de les persones sòcies.

Per visitar les pàgines dels GIT, fes clic a www.fiarebancaetica.coop/contacto/git

 

Fòrum d'Àrea

El Fòrum d'Àrea neix amb la voluntat de donar veu a les necessitats locals i desenvolupar, al mateix temps, una acció més radicada i coordinada al territori.
La descentralització de poders, tasques i funcions, objectiu estratègic de Banca Etica, troba en el Fòrum d'Àrea el moment de síntesi dels 4 nivells d'activitat del Banc: associatiu, formatiu, operatiu i polític.

Les principals funcions del Fòrum són les següents:

-captar i analitzar les necessitats i propostes del territori, facilitant al banc pautes per poder-les satisfer de manera puntual.
-impulsar les relacions amb les Circumscripcions i les persones sòcies del Banc i desenvolupar una acció sinèrgica amb les organitzacions locals.
-programar mesures socioculturals al territori.

Interfòrum

El Interfòrum, que és el lloc d'enllaç i debat entre els 5 Fòrums d'Àrea, és un organisme consultiu i propositiu, l'eina necessària per engegar, supervisar i avaluar els processos organitzatius que interessen les nombroses activitats del banc i les seves interrelacions.

Què esperes?

Participa tu també en el nostre projecte de democràcia econòmica.
Descobreix com associar-te o contacta amb el Grup d'Iniciativa Territorial de les persones sòcies de la teva zona.