MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Històries d'impacte positiu

Descobreix què financien els teus diners

Històries d’impacte positiu

Metzineres, creant comunitat per les dones que usen drogues

Metzineres es definex a les seves plataformes com una “cooperativa que crea entorns d’Aixopluc per a donxs que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i violència”. És una definició concisa per a un projecte de diferents eixos: d’una banda, Metzineres és un espai on dones en situació de vulnerabilitat poden acudir per descansar durant unes hores, gaudir d’intimitat o participar en activitats creatives o d’oci. També proporciona assistència psicológica, legal i laboral, entre d’altres. És, a més,  un grup amb qui formar comunitat, cures i crear una veu col·lectiva. 

Des de Fiare hem pogut visitar el seu local al Raval de Barcelona, on l’Aura Roig, fundadora i coordinadora de la cooperativa, ens ha explicat el projecte en detall.

500 dones acompanyades

En sis anys de recorregut han passat per Metzineres unes 500 dones. Les seves edats i procedències són molt variades, però la majoria tenen una experiència en comú: el seu consum va acompanyat de diferents tipus de violències. Ja sigui la manca de llar, psiquiatrizacions, experiències migratòries, misogínia o LGBTIQfòbia, les situacions de violència estàn interconnectades, i en bona mesura el consum de drogues n’és un resultat: “el principal problema no són les drogues, sinó les violències”, afirma l’Aura.              

Reconèixer les situacions que desencadenen en el consum de drogues i viure sense llar és imprescindible per empatitzar i entendre les dificultats que enfronten aquestes dones, però també per reduir el mateix consum. 

La mirada holística

Posar èmfasi en l’autonomia, l’horitzontalitat i la mirada holística és allò que dona ànima a Metzineres, un projecte que no parla només de necessitats i supervivència, sino de desitjos i de vida. En el centre de la cooperativa hi són les persones, amb tot el context que les acompanya, i des d’aquesta mirada es busca donar suport a les necessitats específiques de cada participant: “Malgrat tenir una xarxa d’acompanyament, mostraven un estat de cronificació de l’exclusió: estan sobrevivint, i la seva vida no canvia. Creiem que això té molt a veure amb la segmentalització de serveis. No hi havia un lloc on puguéssis arribar i que et veiessin a un, com un conjunt. Aquí ets benvinguda en tota la teva complexitat i ets tu qui marca cap a on vols anar, què necessites per millorar el teu benestar”.

Davant d’un sistema que ofereix serveis segmentalitzats o que fins i tot rebutja les persones en consum actiu de drogues, la cooperativa ofereix una ajuda integral. L’objectiu és evitar un model que cronifica l’exclusió i manté a les persones al marge, impedint que les participants puguin desenvolupar un projecte de vida. Per poder realitzar aquest acompanyament i respondre a cada necessitat, el projecte ofereix diferents serveis: hi participen professionals de la salut mental, enfermeres, educadores, advocades, entre d’altres. Al mateix temps, trenca amb les estructures jeràrquiques i autoritàries: les dones que són beneficiàries també poden acompanyar i prendre decisions dins de la cooperativa.                                                   

Derribar l’estigma

Treballar des de la perspectiva de la reducció de danys és essencial per a un projecte com Metzineres, on l’objectiu no és la desintoxicació, sinó la millora general de la vida de les participants. El posicionament de la cooperativa és antiprohibicionista: “tot el que es prohibeix no es veu; per una banda no hi pots intervenir, però per altra banda perquè, moltes vegades, la prohibició les fa més perilloses. Donen peu a que es produeixin més alteracions, espais clandestins i un mercat opac que pot vulnerar els drets de moltes persones.”

L’Aura incideix també en la importància de la deconstrucció de l’estigma imposat sobre les drogues i les poblacions que les utilitzen, en el seu efecte debilitant i destructiu; un estigma que acompanya a totes les persones consumidores, i que s’accentua quan parlem de dones o persones de gènere dissident. Un estigma que limita l’accés a drets bàsics com poden ser un habitatge o la salut, però que també s’incorpora dins de l’autopercepció i genera una interiorització del rebuig. Ja sigui a través de tallers interns o amb actes públics i manifestacions, deconstruir l’estigma és un treball de dues direccions. 

Obrir-se camí

Aixecar una cooperativa des de zero, amb tantes necessitats i amb un objectiu estigmatitzat no és fàcil, tant a nivell organitzatiu i burocràtic com en l’obtenció de finançament. Metzineres es crea sobre sí mateixa, creixent a mesura que acull més dones: això implica que els processos burocràtics van arribar sense una preparació prèvia. El finançament, malgrat que existeix un recolzament per part de les administracions públiques, és insuficient: “Ara ja fa 6 anys que estem en marxa i comencem a tenir una estructura, però tot i això aquestes mancances que tenen a veure amb finançament les hem patit moltíssim. Les subvencions arriben tard: això per entitats tan petites com nosaltres, que no venim amb un acumulat, és pràcticament impossible.”

Malgrat tot, la cooperativa ja ha realitzat al voltant de 44.400 acompanyaments; a dia d’avui hi acudeixen entre 40 i 50 dones cada dia, més de 100 a la setmana. La seva labor omple un buit molt necessari, obre camí per altres projectes i lluita contra un estigma que tantes dones carreguen. 

Metzineres és un dels projectes finançats per Fiare Banca Etica, que aposta per la inclusió social i la defensa dels drets humans.