Adm. públiques | Fiare Banca Etica

La col•laboració amb les administracions públiques

Banca Etica va néixer per dirigir l’excedent d’estalvi fins a les organitzacions que treballen per una societat més inclusiva i necessiten suport financer en moments puntuals. Per fer aquesta funció és present en diferents territoris i treballa amb les xarxes d’economia social que hi són presents.
Actualment hi ha persones sòcies de Banca Etica a 9 regions, 40 províncies i 330 municipis a Itàlia i a totes les comunitats autònomes d’Espanya.
A Itàlia tenim una llarga experiència amb administracions locals receptores de finançament i sòcies de la cooperativa. Algunes també tenen els comptes al nostre banc, i actualment estem desenvolupant aquestes línies de treball al territori espanyol.

Opcions de col•laboració

Les opcions de col•laboració per a les administracions locals són les següents:

  • Ser sòcies de la cooperativa, comprant-ne capital social.
  • Obrir un dipòsit d’estalvi.
  • Gestionar un fons específic, per exemple per a avançaments de subvencions de diferents àmbits.
  • Sol•licitar finançament per a projectes concrets, o de societats públiques o societats on participin agrupacions de municipis.

Les col•laboracions poden ser significatives en els àmbits d’activitat següents:

Economia social i solidària

Banca Etica dóna suport a Itàlia i a Espanya a les entitats locals interessades a afavorir el desenvolupament de l’economia social i solidària al seu propi territori, i persegueix els objectius següents:

  • Afavorir l’accés al crèdit.
  • Donar suport a la constitució i la posada en marxa d’empreses socials.
  • Promoure projectes per a la millora de la qualitat dels serveis prestats.
  • Afavorir les condicions per a la constitució de consorcis de cooperatives socials.

Dret a l’habitatge i habitatge social

El dret a l’habitatge és un dret bàsic per a una societat que pretengui ser justa. L’habitatge social persegueix l’increment de les oportunitats d’allotjament per a les persones i afavoreix:

  • El suport a les cooperatives socials que s’ocupen de donar serveis d’acompanyament i prevenció de dificultats d’habitatge.
  • L’adquisició del primer habitatge, a través de la utilització d’eines com la difusió de pràctiques constructives com l’autoconstrucció o les cooperatives d’ús no especulatiu d’habitatge.

Medi Ambient

Banca Etica treballa amb administracions públiques que volen promoure l’estalvi energètic i la protecció del medi ambient. Intervé en la gestió de recursos destinats a la constitució de fons de garantia o de rotació per incentivar la realització de projectes que afavoreixin: la difusió de solucions tecnològiques per a l’eficiència energètica, l’ús de fonts energètiques renovables i/o la promoció de rehabilitacions d’immobles amb baix consum d’energia.

A prop de Fiare, a prop teu