Les nostres dades | Fiare Banca Etica

Les nostres dades

Aquesta secció recopila algunes de les dades més rellevants sobre l'evolució del banc: el capital social, el nombre de socis, la captació i préstecs concedits, l'impacte mediambiental dels projectes finançats en el camp de l'energia.
Descobreix més informació sobre les xifres de Banca Etica en els nostres balanços.
Les dades parlen per si mateixes, però no diuen tot. Per això, hem avaluat sempre la nostra acció no solament des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental.
Coneix els nostres balanços socials i les pàgines dedicades als projectes finançats per Banca Etica.

Les dades de  Fiare Banca Etica

Capital social 3.797.000 
Nombre total de persones sòcies  3.093
Estalvi 175.338.000
Préstecs concedits 65.035.000
Nombre de préstecs 417

Dades actualitzades a 30/09/2020

 

Les dades totals de Banca Etica

Capital social 76.447.000 
Nombre total de persones sòcies 44.265
Estalvi 1.891.650.000 
Préstecs concedits 1.054.249.000

Dades actualitzades a 30/09/2020

A prop de Fiare, a prop teu