Les nostres dades | Fiare Banca Etica

Les nostres dades

Aquesta secció recopila algunes de les dades més rellevants sobre l'evolució del banc: el capital social, el nombre de socis, la captació i préstecs concedits, l'impacte mediambiental dels projectes finançats en el camp de l'energia.
Descobreix més informació sobre les xifres de Banca Etica en els nostres balanços.
Les dades parlen per si mateixes, però no diuen tot. Per això, hem avaluat sempre la nostra acció no solament des del punt de vista econòmic, sinó també social i mediambiental.
Coneix els nostres balanços socials i les pàgines dedicades als projectes finançats per Banca Etica.

Les dades de  Fiare Banca Etica

Capital social 4.979.000 
Nombre total de persones sòcies  3.623
Estalvi 302.101.000 €
Prèstecs utilitzats 86.033.000 
Nombre de préstecs 320

Dades actualitzades a 31/03/2023

 

Les dades totals de Banca Etica

Capital social 92.237.000 
Nombre total de persones sòcies 47.877
Estalvi 2.435.773.000 
Prèstecs utilitzats 1.225.281.000 


Dades actualitzades a 31/03/2023

A prop de Fiare, a prop teu