Préstecs Energia

info

Nous
Préstecs Energia

Penses a instal·lar panells solars, a reformar la teva casa per fer-la més eficient o simplement en un vehicle més sostenible?

Tenim el préstec que necessites.

Sol·licita un Préstec Energia
info

Nous
Préstecs Energia

Penses a instal·lar panells solars, a reformar la teva casa per fer-la més eficient o simplement en un vehicle més sostenible?

Tenim el préstec que necessites.

Sol·licita un Préstec Energia

PRÉSTEC AUTOCONSUM ENERGIA

Per a la instal·lació
de panells fotovoltaics

Import
Mínim 5.000 € / màxim 20.000 €

Durada
Mínima 12 mesos / màxima 120 mesos (10 anys)

PERSONES SÒCIES / XARXES
ALIADES

PERSONES CLIENTES

Tipus d'interès fix 4,0 %

Tipus d'interès fix 5,5 %

Comissió d'obertura:
0,75% mínim: 40€

Comissió d'obertura:
1% mínim: 50€

TAE: màxima 5,640%
i mínima 4,241%
.
Varia en funció
de l'import i el termini.

TAE màxima 7,639%
i mínima 5,873%
.
Varia en funció del termini.

PRÉSTEC SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Per a la compra de vehicles elèctrics,
electrodomèstics de baix consum,
reformes d'habitatge i estudis energètics.

Import
Mínim 10.000 € / màxim 40.000 €

Durada
Mínima 6 mesos / màxima 84 mesos (7 anys)

PERSONES SÒCIES / XARXES
ALIADES

PERSONES CLIENTES

Tipus d'interès fix 6,0 %

Tipus d'interès fix 7,5 %

Comissió d'obertura:
0,75% mínim: 75€

Comissió d'obertura:
1% mínim: 100€

TAE: màxima 8,958%
i mínima 6,411%
.
Varia en funció
de l'import i el termini.

TAE màxima 11,012%
i mínima 7,561%
.
Varia en funció del termini.

Nota: es pòlisses s'intervenen a la notaria a partir de 30.000 €.
Fins a aquesta quantitat es formalitza l'operació a l'oficina/delegació.

SOL·LICITA EL TEU PRÉSTEC

Si ja ets clien/at, omple el formulari següent.
Si no ets client/a, primer obre aquí el teu Compte Ètic.

EXEMPLES CONDICIONS PRÉSTEC AUTOCONSUM ENERGIA

PERSONES SÒCIES / XARXES ALIADES

Una persona sòcia desitja instal·lar a casa seva diverses plaques solars, i per a això vol saber com seria per a un préstec de 5.000 € amb termini de 12 mesos o de 20.000 € a 120 mesos.

Termini de 12 mesos, amb una comissió d'obertura del 0,75%, aplicant l'import mínim de 40 €, amb un interès del 4,00% TIN que suposa una TAE màxima de 5,640%*. Import degut/preu total a terminis 5.149,00 €. Import total del préstec/preu al comptat 5.000,00 €.
Cost total del préstec 149,00 €. Import dels interessos 109,00 €. Import de les quotes mensuals: 12 quotes de 425,74 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat l'1.12.2021, venciment l'1.01.2022. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini de 120 mesos, amb una comissió d'obertura del 0,75%, que són 150,00 € amb un interès del 4,00% TIN que suposa una TAE mínima del 4,241%*.
Import degut/preu total a terminis 24.448,80 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €.
Cost total del préstec 4.448,80 €. Import dels interessos 4.298,80 €. Import de les quotes mensuals: 120 quotes de 202,49 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat l'1.12.2021, venciment l'1.11.2031. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

CLIENTS (no sòcies)

Una persona clienta desitja instal·lar a casa seva diverses plaques solars, i per a això vol saber com seria per a un préstec de 5.000 € amb termini de 12 mesos o de 20.000 € a 120 mesos.

Termini de 12 mesos, amb una comissió d'obertura de l'1,00%, que són 50,00 € amb un interès del 5,50% TIN, que suposa una TAE màxima del 7,639%*.
Import degut/preu total a terminis 5.200,16 €. Import total del préstec/preu al comptat 5.000,00 €.
Cost total del préstec 200,16 €. Import dels interessos 150,16 €. Import de les quotes mensuals: 12 quotes de 429,18 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat l'1.12.2021, venciment l'1.01.2022. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini de 120 mesos, amb una comissió d'obertura de l'1,00%, que són 200,00 € amb un interès del 5,50% TIN, que suposa una TAE mínima del 5,873%*.
Import degut/preu total a terminis 26.246,00 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €.
Cost total del préstec 6.246,00 €. Import dels interessos 6.046,00 €. Import de les quotes mensuals: 120 quotes de 217,05 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat l'1.12.2021, venciment l'1.12.2031. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

EXEMPLES CONDICIONS PRÉSTEC SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

PERSONES SÒCIES / XARXES ALIADES

Una persona sòcia desitja fer una reforma energètica i vol instal·lar finestres noves i una caldera més eficient, i per a això demana un préstec de 20.000 €.

Termini 6 mesos, interès del 6,00% TIN, comissió d'obertura del 0,75%, que són 150,00 €, una TAE màxima del 8,958%*.
Import degut/preu total a terminis 20.501,46 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €.
Cost total del préstec 501,46 €. Import dels interessos 351,46 €. Import de les quotes mensuals: 6 quotes de 3.391,91 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2022, venciment el 25.07.2022. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini 84 mesos, interès del 6,00% TIN, una comissió d'obertura del 0,75%, que són 150,00 €, una TAE mínima del 6,411%*.
Import degut/preu total a terminis 24.692,28 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €.
Cost total del préstec 4.692,28 €. Import dels interessos 4.542,28 €. Import de les quotes mensuals: 84 quotes de 292,17 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2022, venciment 25.01.2029. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

PERSONES CLIENTES (no sòcies)

Un client vol comprar un cotxe elèctric i per a això li cal demanar 30.000,00 €.

Termini de 6 mesos, amb un interès del 7% TIN, amb una comissió d'obertura de l'1,00%, que són 300,00 €, que suposa una TAE màxima d'11,012%*.
Import degut/preu total a terminis 30.915,48 €. Import total del préstec/preu al comptat 30.000,00 €.
Cost total del préstec 915,48 €. Import dels interessos 615,48 €. Import de les quotes mensuals: 6 quotes de 5.102,58 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2022, venciment el 25.07.2022. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini de 84 mesos amb un interès del 7% TIN, amb una comissió d'obertura de l'1,00%, que són 300,00, que suposa una TAE mínima del 7,561%*.
Import degut/preu total a terminis 38.333,52 €. Import total del préstec/preu al comptat 30.000,00 €.
Cost total del préstec 8.333,52 €. Import dels interessos 8.033,52 €. Import de les quotes mensuals: 84 quotes de 452,78 €.
(la TAE varia en funció de l'import i el termini)*Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2022, venciment el 25.01.2029. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Únete a la revolución Únete a la revolución

A prop de Fiare, a prop teu