Persones sòcies | Fiare Banca Etica

Persones sòcies

Entenem per persones sòcies, les persones físiques i jurídiques que han aportat capital social. Participar al capital social de Banca Etica significa participar en un projecte de democràcia econòmica. Banca Etica compta amb milers de persones sòcies que són les veritables propietàries del banc, garanteixen la seva independència dels grans grups economicofinancers i fomenten el seu desenvolupament.

Les persones sòcies participen activament en la vida del banc per mitjà de l'Organització Territorial de les Persones Sòcies. Una eina única en el panorama bancari que es desenvolupa en les circumscripcions locals i en els Grups d'Iniciativa Territorial (els GIT). La seva funció consisteix a connectar l'activitat del Banc amb les necessitats del territori.

Avui dia, els grups de persones sòcies són uns noranta entre Itàlia i el Àrea Fiare, i conformen un espai de diàleg i d’intercanvi d’idees i propostes expressades per la base social.

El 2013 neix també la Taula de Socis de Referència, que reuneix les principals organitzacions sòcies de Banca Etica al voltant d’una taula de treball per estimular l’activitat del banc en l’economia social i solidària

A prop de Fiare, a prop teu