Associar-se | Fiare Banca Etica

Associar-se

Associar-se a Fiare Banca Etica significa compartir valors, objectius i tenir l'oportunitat de participar en la vida del mateix banc.
Les persones sòcies tenen dret a intervenir, per mitjà de l'Assamblea General, de l'Organització Territorial de les Persones Sòcies (GIT), en la presa de decisions per contribuir a plasmar les decisions estratègiques o proposar candidatures per als òrgans de govern. La presència activa en les circumscripcions permet a les persones sòcies col•laborar en la promoció dels ideals del banc i en el seu desenvolupament al territori.

Per a ser soci/a o ampliar el capital social, cal ser client/a de compte corrent per adquirir accions a través de la banca online per a particulars i a través del gestor/a de comptes per les entitats. 

Quins són els beneficis per a les persones sòcies?

Una relació basada en la mutualitat
La persona/entitat sòcia forma part d'una comunitat animada per compartir un projecte i els seus valors fonamentals: d'aquí deriva el seu mutualisme, la reciprocitat i la solidaritat

La utilitat social i mediambiental
En el Codi Ètic afirmem que l'objectiu primari de la nostra activitat emprenedora és crear valor social i econòmic, no maximitzar els guanys. En coherència amb aquest principi, hem decidit no repartir beneficis als accionistes, més aviat ens limitem a revalorar les accions per garantir a les persones sòcies el manteniment en el temps del valor invertit. Fiare Banca Etica reparteix beneficis socials i mediambientals, remunerant el capital invertit en forma de patrimoni comú generat, avantatges aportats a la comunitat i al territori, major solidesa del projecte de finances ètiques.

Facilitats econòmiques
Reservem a les persones/entitats sòcies, comptes corrents i préstecs en condicions més avantatjoses.

Una participació àmplia
La persona/entitat sòcia pren part de les decisions del govern del banc i alimenta el debat cultural sobre les finances ètiques.
El nostre “avantatge competitiu” radica en aquest principi: la passió i participació de les persones sòcies.

Un mecanisme que genera confiança i contribueix a la viabilitat del mateix banc.

Com participen les persones sòcies?

1. L'Assemblea General de persones sòcies.
2. Fòrum d'Àrea: una reunió-debat de dos dies entre les persones coordinadores dels GIT, col•laboradors del banc i el Consell d'Administració.
3. L'Organització Territorial de les persones sòcies (GIT): una modalitat original respecte al sistema bancari per conciliar i conjugar el valor de la participació “col•lectiva” amb la responsabilitat d'una participació “social”.
4. L'Avaluació Social dels projectes: Fiare Banca Etica compta amb comissions d'avaluació socioambiental, és a dir grups de persones sòcies que ajuden el banc a realitzar l'auditoria socioambiental, l'avaluació tècnica que acompanya les sol•licituds de finançament.
5. El projecte “Comunitat d'acció”: és la col•laboració entre sucursals i les persones sòcies organitzades al territori per aconseguir objectius de desenvolupament comercial i promoció cultural.

A prop de Fiare, a prop teu