Conveni | Fiare Banca Etica

Conveni

CONDICIONS DE PRODUCTES I SERVEIS
Conveni Fiare Banca Etica - La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

Compte de Crèdit per a Pagaments

Compte de crèdit pel pagament de nòmines, impostos i assegurances socials.

Tipus d'interès: Des d'Euribor any + 4,00%
Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 50 €)
Comissió d'estudi: 0 (zero)
Comissió saldo mitjà no disposat: 1% anual
Termini: 18 mesos
Import màxim: Fins a 100.000€
Garantia: Personal del/la sol·licitant

Liquidació anual d'interès
Concessió subjecta a criteris de l'Entitat

Nou Avaçament Expres (Nous preus!)

Avançament de contracte/subvencions per a entitats que treballen amb l'Administració. Davant la situació d'emergència pel covid-19 i el seu impacte social i econòmic, hem ajustat els preus per a fer costat a les entitats.

Tipus d'interès: Euribor any + 3,00%
(2,5% fix en el marc d'un conveni o entitat sòcia).
www.fiarebancaetica.coop/avançament

Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 50 €)
Comissió d'estudi: 0 euros
Termini: 18 mesos
Comissió saldo mitjà no disposat: 1% anual

Liquidació anual d'interès
Concessió subjecta a criteris de l'Entitat

Avançament de Factures

Avançament de factures de clients

Tipus d'interès: Euribor any + 3,50%
Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 50 €)
Comissió d'estudi: 0 euros
Termini: 18 mesos
Comissió saldo mitjà no disposat: 1% anual

Liquidació anual d'interès
Concessió subjecta a criteris de l'Entitat

Préstecs per a inversions

Compra de maquinària, mobiliari, vehicles, etc.

Tipus d'interès: Euribor any + 3,5%
Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 50 €)
Comissió d'estudi: 0 euros
Comissió de cancel·lació anticipada total/parcial: 0 euros
Termini: Fins a un màxim de 7 anys segons la inversió per a la qual se sol·licita el préstec.

Liquidació trimestral d'interès en el període de manca.
Liquidació mensual de capital i interès en el període d'amortització.
Concessió subjecta a criteris de l'Entitat.

Préstecs Hipotecari Inversió Immobiliària

Préstec per a adquisició de locals, oficines i naus industrials fins a 20 anys, amb facilitats de carència.

Tipus d'interès: Euribor any + 2,25%
Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 50 €)
Comissió d'estudi: 0 euros
Comissió de cancel·lació anticipada total/parcial: En funció de la tipologia.
Termini: Fins a un màxim de 20 anys.

Liquidació trimestral d'interès en el període de carència.
Liquidació mensual de capital i interès en el període d'amortització.
Concessió subjecta a criteris de l'Entitat.

Compte Corrent Xarxes Aliades

A les entitats membres de la Confederació i a les persones físiques col·laboradores (que ho puguin acreditari) que no tinguin la condició de sòcies, s'aplicarà la condició de “aliades”, la qual cosa significa, en termes de condicions:

PERSONES JURÍDIQUES

  • Comissió de manteniment: De 0 a 75 anotacions anuals - 50 € anuals. Més de 75 anotacions anuals - 20 € anuals.

PERSONES FÍSIQUES

  • Comissió de manteniment: De 0 a 50 anotacions anuals - 18 € anuals. Més de 50 anotacions anuals - 6 € anuals.

Targetes de crèdit*

Quota anual per emissió i manteniment
Persones jurídiques: Beneficiari: 30 €
Persones físiques: Titular: 18 €
Epígraf 4, A.1. del nostre full de tarifes

Gir de rebuts *

Per presentació al cobrament, import fix per rebut: 0,40 €
Per devolució, import fix per rebut: 1€
* Epígraf 6 del nostre full de tarifes

Transferències *

Transferències SEPA emeses per Banca a Distància 0,75 € per transferència
* Epígraf 1 del nostre full de tarifes

Pagament de Nòmines

Comissió emissió nòmines: 0,00€

 

Transferències Internacionals

Ordres de pagament a l'estranger: 0,15%, mínim 12 €, màxim 50 € (condicionis despeses SHARE).
Per a ONGD adherides a les Coordinadores, comissió fixa 12€.

(EN VIGOR. CONDICIONS DES DE 2020)

 

 

Cerca de Fiare, cerca de ti