MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Finances ètiques

Totes les novetats sobres les finances ètiques

Finances ètiques


Castellano

Entrevistem a Jordi Rojas, president de la cooperativa Opcions, membre de la Junta directiva de la XES (Xarxa d’economia social de Catalunya) i professor. Treballa per a la Transformació social a través de l’impuls del consum conscient i de l’economia basada en les persones i no en el capital.

Des d’Opcions juntament amb altres entitats s’ha posat en marxa un nou mercat online “La Zona”, que vol ser el primer mercat digital del consum conscient per consumir a Internet d’acord amb els nostres valors.

Fa anys que treballes al món de l’economia social i solidària. Com veus el sector en el marc d’aquesta crisi pandèmica?

L’economia social i solidària, com la resta de la societat, s’ha vist i encara es veu fortament afectada per aquesta crisi pandèmica. Un informe elaborat per l’AESCAT ens mostra quin ha estat l’impacte en els diferents àmbits i creiem que, una de les coses que cal destacar és la capacitat de resiliència que mostra aquest model econòmic, així com la capacitat de resposta davant de situacions de crisi social i econòmica de gran magnitud. Alhora, s’han posat de manifest els profunds i estructurals dèficits del sistema econòmic i social hegemònic enfront d’una economia que  promou sistemes de producció i de consum respectuosos amb les persones i amb el medi, que té en compte les tasques reproductives, que creu en la sostenibilitat i que promou la redistribució equitativa dels recursos.

Quins reptes hi ha per endavant?

El principal repte de l’economia social i solidària és el creixement. Cal fer salts d’escala que ens permetin ser, de forma molt més important que ara, la resposta a les necessitats d’àmplies capes de la ciutadania. Només si som capaces d’escalar els projectes, de teixir estratègies d’intercooperació i d’arribar a sectors socials més amplis serem un agent de transformació social i tindrem el reconeixement d’actor socio-polític rellevant.

Què proposa de nou un projecte com La Zona ?

La Zona proposa la digitalització com una eina estratègica més en l’impuls del consum conscient. El que pensem que té d’innovador és que va més enllà del concepte de “mercat digital” per esdevenir una eina de canvi en el model de consum. Volem contribuir a la consolidació de les entitats de béns i serveis de l’ESS aportant un espai de mercat digital que millori la seva capacitat de venda. Alhora, volem oferir a la ciutadania un espai d’oferta agregada en el que resoldre necessitats de consum (que no sempre vol dir comprar) i un espai d’informació sobre el consum i el seu impacte. En definitiva, un espai que contribueixi a la construcció de mercat social.

Qui hi ha al darrera?

El concepte de “al darrera” potser no es correspon gaire a la nostra manera de fer. Ens estimem més dir que és un projecte que impulsa la cooperativa Opcions (Arç, Som Energia, Som Connexió, Som Mobilitat, Som Confort Solar, COS Salut, Sostre Cívic, Celobert), i que ho fa  intercooperant amb un conjunt d’entitats que constitueixen el grup fundacional i que són: Coopdevs, Koiki, Agència Talaia -i el suport de Dies d’Agost i La Pera Comunicació-, Fent País, Federació d’Ateneus de Catalunya  i Goteo. I un gran equip tècnic, sense el qual res de tot això seria possible

Per què la ciutadania i entitats li han de donar suport?

Si la ciutadania i les entitats volen promoure el consum de proximitat, amb valors, que ajudi les economies locals, que no cerqui el lucre sinó el servei, si creuen que les grans plataformes de venda online o de repartiment no respecten els drets de les persones ni tenen en compte l’impacte ambiental. Si la ciutadania i les entitats creuen que el planeta ja no pot suportar més la pressió d’un model productiu i de consum basat en l’explotació sense límits dels espais naturals. Si la ciutadania i les entitats creuen que cal transitar cap a un model de consum més ètic, mes sostenible i més respectuós amb les persones i el medi ambient. Si creuen tot això, La Zona és el projecte que esperen. Perquè aquests són els nostres fonaments. Si ens ajuden a fer-ho realitat estaran ajudant a construir un món una mica millor. Ho diem des del cor.

www.goteo.org/project/la-zona

_______________________________________________

La “Zona” un mercado digital para ser un herramienta de cambio de modelo de consumo

Entrevistamos a Jordi Rojas, presidente de la cooperativa Opcions, miembro de la Junta directiva de la XES (Red de economía social de Cataluña) y profesor. Trabaja para la Transformación social a través del impulso del consumo consciente y de la economía basada en las personas y no en el capital.

Desde Opcions junto con otras entidades se ha puesto en marcha un nuevo mercado en línea “La Zona”, que quiere ser el primer mercado digital del consumo consciente para consumir a Internet de acuerdo con nuestros valores.

Hace años que trabajas en el mundo de la economía social y solidaria. ¿Cómo ves el sector en el marco de esta crisis pandémica?

La economía social y solidaria, como el resto de la sociedad, se ha visto y aún se ve fuertemente afectada por esta crisis pandémica. Un informe elaborado por el AESCAT nos muestra cómo ha sido el impacto en los diferentes ámbitos y creemos que, una de las cosas que hay que destacar es la capacidad de resiliencia que muestra este modelo económico, así como la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis social y económica de gran magnitud. A la vez, se han puesto de manifiesto los profundos y estructurales déficits del sistema económico y social hegemónico frente a una economía que promueve sistemas de producción y de consumo respetuosos con las personas y con el medio, que tiene en cuenta las tareas reproductivas, que cree en la sostenibilidad y que promueve la redistribución equitativa de los recursos.

¿Qué retos hay por delante?

El principal reto de la economía social y solidaria es el crecimiento. Hay que hacer saltos de escala que nos permitan ser, de forma mucho más importante que ahora, la respuesta a las necesidades de amplias capas de la ciudadanía. Solo si somos capaces de escalar los proyectos, de tejer estrategias de intercooperació y de llegar a sectores sociales más amplios seremos un agente de transformación social y tendremos el reconocimiento de actor socio-político relevante.

¿Qué propone de nuevo un proyecto como La Zona ?

La Zona propone la digitalización como una herramienta estratégica más en el impulso del consumo consciente. El que pensamos que tiene de innovador es que va más allá del concepto de “mercado digital” por devenir una herramienta de cambio en el modelo de consumo. Queremos contribuir a la consolidación de las entidades de bienes y servicios del ESS aportando un espacio de mercado digital que mejore su capacidad de venta. A la vez, queremos ofrecer a la ciudadanía un espacio de oferta agregada en el que resolver necesidades de consumo (que no siempre quiere decir comprar) y un espacio de información sobre el consumo y su impacto. En definitiva, un espacio que contribuya a la construcción de mercado social.

¿Quién está detrás?

El concepto de “detrás” quizás no se corresponde mucho a nuestra manera de hacer. Nos gusta más decir que es un proyecto que impulsa la cooperativa Opciones (Arç, Som Energia, Som Connexió, Som Mobilitat, Som Confort Solar, COS Salut, Sostre Cívic, Celobert) y que lo hace intercooperando con un conjunto de entidades que constituyen el grupo fundacional y que son: Coopdevs, Koiki, Agència Talaia -i el suport de Dies d’Agost i La Pera Comunicació-, Fent País, Federació d’Ateneus de Catalunya y Goteo. Y un gran equipo técnico, sin el cual nada de todo esto sería posible

¿Por qué la ciudadanía y entidades lo tienen que apoyar?

Si la ciudadanía y las entidades quieren promover el consumo de proximidad, con valores, que ayude las economías locales, que no busque el lucro sino el servicio, si creen que las grandes plataformas de venta en línea o de reparto no respetan los derechos de las personas ni tienen en cuenta el impacto ambiental. Si la ciudadanía y las entidades creen que el planeta ya no puede soportar más la presión de un modelo productivo y de consumo basado en la explotación sin límites de los espacios naturales. Si la ciudadanía y las entidades creen que hay que transitar hacia un modelo de consumo más ético, mes sostenible y más respetuoso con las personas y el medio ambiente. Si creen todo esto, La Zona es el proyecto que esperan. Porque estos son nuestros cimientos. Si nos ayudan a hacerlo realidad estarán ayudando a construir un mundo algo mejor. Lo decimos desde el corazón.

www.goteo.org/project/la-zona