PSD2 | Fiare Banca Etica

PSD2 - LA DIRECTIVA SOBRE SERVEIS DE PAGAMENT 2 (UE 2015/2366)

Què és la PSD2?

La PSD2, acrònim de Payment Services Directive 2, és la nova Directiva europea sobre serveis de pagament i representa una etapa més en el desenvolupament del mercat únic de pagaments a Europa.

Objectius

La directiva, que serà de plena aplicació a partir del 14 de setembre de 2019, té com a objectiu:

 • augmentar la seguretat i la protecció de la clientela en els serveis de pagament en línia;
 • promoure la innovació i el desenvolupament dels pagaments digitals;
 • afavorir més uns nivells alts de competitivitat i innovació dins del mercat de pagaments.

Novetats principals

>> NOUS REQUISITS DE SEGURETAT

La PSD2 preveu la utilització d’estàndards restrictius de seguretat per accedir a l’Àrea de Client (banca per internet) i per disposar dels pagaments en línia. De fet, a partir del 14 de setembre de 2019, serà obligatòria una autenticació reforçada.

L’autenticació reforçada és un sistema de seguretat que permet identificar i autenticar el client o clienta i l’operació de manera unívoca, reduint els riscos vinculats a l’accés als propis comptes en línia i a l’execució d’operacions fraudulentes per part de tercers no autoritzats.

Per poder complir els requisits de la PSD2 i garantir al client o clienta una seguretat més gran en la fase d’accés i control, es posa a la seva disposició:

 • OTP SMS: un sistema d’autenticació que consisteix en la recepció al telèfon mòbil d’un SMS amb un codi que cal introduir per autenticar-se.

QUÈ CANVIA PER ALS CLIENTS I CLIENTES DE FIARE BANCA ETICA

Les persones que són clientes de Fiare Banca Etica tindran a la seva disposició un nou sistema d’autenticació gratuït i segur per a l’accés a banca per internet i per a la gestió d’alguns processos en el seu compte.  En el primer moment d’entrar a banca per internet,  a partir del 14 de setembre,, rebran una petició de codi SMS per a l’autenticació de l’usuari i per fer algunes de les consultes. Aquest procés es repetirà cada 90 dies.

>> TERCERES PERSONES PROVEÏDORES (TPP)

Les persones titulars d’un compte corrent que inclogui banca en línia tindran la possibilitat, si volen, d’habilitar l’accés del seu compte a terceres persones proveïdores (els anomenats TPP) per:

 • gestionar operacions de pagament;
 • accedir a la informació dels seus comptes, encara que estiguin en bancs diversos.

PSD2 defineix tres categories de terceres persones:

 1. els PISP (persones proveïdores de serveis d’iniciació de pagaments) permeten transferir diners i fer pagaments amb càrrec a un compte corrent triat pel client o la clienta;
 2. els AISP (persones proveïdores de serveis d’informació sobre comptes) permeten obtenir una visió completa de tots els comptes corrents del client o la clienta a través d’una plataforma en línia, fins i tot si els té en altres bancs;
 3. els CISP (servei d’iniciació de pagaments amb targeta) presten serveis de pagament amb targeta i permeten definir en cada cas el compte corrent de dèbit. Abans de fer el pagament, el CISP pot soŀlicitar preventivament una verificació de disponibilitat de l’import de l’operació.

Com autoritzar terceres persones proveïdores

És decisió lliure del client o la clienta si utilitza els serveis oferts per terceres persones proveïdores; el fet de gaudir-ne no és vinculant i es pot decidir en qualsevol moment mantenir-lo o revocar l’autorització des de la mateixa banca en línia (Àrea de Client).

SECCIÓ DEDICADA A LES TERCERES PERSONES PROVEÏDORES

Interfície dedicada a les terceres persones proveïdores (TPP) de conformitat amb l’art. 30 i s. sobre RTS (Reglament delegat UE 2018/389).
Per poder fer les operacions relacionades amb la PSD2, posem a disposició de les terceres persones autoritzades una interfície dedicada per a la part de banca en línia (p. ex. transferències): portal Cabel Industry SPA - PSD2.
Per connectar-se al servei, consulteu la documentació tècnica corresponent i soŀliciteu més informació; n’hi ha prou amb accedir a la pàgina web i seguir les instruccions.

Per a les especificacions tècniques dels estàndards API utilitzats, consulteu la pàgina

   

  A prop de Fiare, a prop teu