La nostra història | Fiare Banca Etica

La nostra història

Al País Basc diversos grups interessats en les finances ètiques van crear l’any 2003 la Fundació Fiare, per construir un moviment de ciutadania activa que establís els fonaments d'una banca ètica. L’any 2005 es va signar el contracte d'agents amb Banca Popolare Etica, que va ser l'experiència que més els va interessar a nivell europeu, i es va iniciar la intermediació financera en territori espanyol.

Després d'anys de campanya de recollida d'estalvi i dels primers crèdits, finançament en 4 sectors i recollida de capital social, l’any 2011 es va fer la proposta d'integració de Fiare i BpE, amb l'aprovació en les assemblees de tots dos països, fins a arribar l’any 2013 a la creació de l'Àrea Fiare a Banca Popolare Etica. A la tardor del 2014 s'inicia la nova etapa de Fiare, com a Àrea de Banca Popolare Etica.

Gràcies als milers de persones sòcies, s'està materialitzant el somni de crear una institució financera ètica i cooperativa, amb una dimensió europea.

A Itàlia les primeres experiències de finances ètiques van ser les cooperatives MAG (Mutue per l'Autogestioni). La idea no era recol•lectar primer els diners i després buscar projectes a finançar, sinó trobar primer el que es volia finançar i després buscar gent que es comprometés a prestar una part del que l'empresa social necessitava d'inversió total.

Als anys noranta, les MAG van contactar amb les institucions del món de la cooperació social, el voluntariat i les associacions, per crear una proposta financera adequada per a aquests sectors. La iniciativa va tenir èxit i al desembre de 1994 es va constituir la Cooperativa Verso la Banca Etica. L’any 1999 es va recollir el capital social necessari per convertir-se en banca popular i, després de l'autorització de la Banca d’Itàlia, va obrir la primera filial a Pàdua. Gràcies als Grups d'Iniciativa Territorial (GIT) es va anar consolidant a poc a poc la presència a tota Itàlia, amb l'obertura de noves filials, implicant cada vegada a més persones i estimulant la capitalització.

A prop de Fiare, a prop teu