TESTUAREN TAMAINA
KONTRASTE HANDIA (ARGIA)
KONTRASTE HANDIA (ILUNA)
ERABILI DAITEZKEEN LETRA-MOTAK
icon-git

GIT Galiza Sur

Conclusions del debat amb la base social sobre els nous productes hipotecaris i de crèdit personals

A finals del 2016 des del Forum Fiare es va impulsar un procés per informar i debatre amb la base social sobre nous productes hipotecaris i de crèdit per a persones físiques.

El procés es va dur a terme entre novembre de 2016 i juliol de 2017 en 3 fases: 

Fase informativa. A nivell del Vallès, es va donar aquesta informació als socis a l’assemblea ordinària de Fiare Vallès del 3 de març de 2017 realitzada a Sabadell.

Fase de debat. El debat a nivell dels socis del Vallès es va dur a terme durant la segona quinzena d’abril de 2017 a través d’un fòrum virtual.

Fase de conclusions. El GIT Vallès va traslladar les seves conclusions a la referent de la zona Mediterrània a mitjans de maig. 

Finalment es va generar un únic document de conclusions de l’Àrea Fiare, que integra les conclusions de les 3 zones i es va concloure aquest procés. A continuació es fa un extracte d’aquest document amb les conclusions pels dos tipus de préstecs compartides per tots els GITs.

PROPOSTES i CONSIDERACIONS sobre els PRÉSTECS HIPOTECARIS PER A PERSONES FÍSIQUES

1- Es considera que cal limitar el crèdit al primer habitatge destinat a un ús permanent de la persona o persones que sol·liciten el finançament.

A BPE existeix la possibilitat d’un préstec hipotecari per a un segon habitatge però és molt restringit i s’ha produït solament en cas d’herències, on es sol·licita préstec per a quedar-se amb l’habitatge familiar deixat en herència, però sense cap finalitat especulativa.

2- Es podran valorar positivament determinats requisits i certificacions socials i ecològiques (contractació d’assegurances ètiques d’habitatge, telefonia ètica, energia renovable, eficiència energètica…) com un valor afegit a la sol·licitud del préstec, però sense obligar, per no repetir els errors i xantatges del banc convencional.

3- El mercat que es podria obrir a favor de les iniciatives de l’Economia Social i Solidària haurien d’estar presents en l’estratègia (relacionat amb el treball en xarxa, intercooperació amb el mercat social, etc.).

4- S’hauria de prioritzar els crèdits vinculats a cooperatives d’habitatge i de cessió d’ús.

5- No s’ha de donar crèdit a habitatges de luxe, de manera que l’anàlisi tècnic permeti evitar-ho.

6- S’hauria d’analitzar curosament les operacions de crèdit i en el seu cas limitar el volum del crèdit per evitar situacions de risc difícils de gestionar (per exemple, la possibilitat de posar normes que relacionin volum de crèdit amb el percentatge de taxació, o bé que la quota de devolució del préstec no superi un % determinat dels ingressos familiars).

7- Es manifesta una preocupació per la possibilitat d’impagaments i desnonaments, tema delicat a Espanya, i encara que no hi ha casos en l’històric de Banca Ètica i se segueixen criteris per tractar d’evitar arribar a aquesta situació, seria convenient tenir plasmada per escrit la política concreta (es valora la possibilitat real de devolució en lloc de concedir a qualsevol que ho sol·liciti, % concedit, renegociació…) i que d’aquesta forma transparent arribés a la base social i públic objectiu per al seu coneixement previ.

Es podrien realitzar protocols d’actuació que es concretin en vies de conciliació entre les necessitats de les persones i la sostenibilitat del banc i que puguin activar-se per a casos en els que es produeixi impagament, evitant desnonaments dramàtics que incompleixin el dret d’habitatge de les persones.

CONCLUSIONS i CONSIDERACIONS SOBRE ELS CRÈDITS PERSONALS

1- Associar préstecs al consum a entitats sòcies aliades de Fiare per donar sentit a la xarxa i pertinença a l’economia solidària en coherència amb els nostres valors (p.e. que qui vulgui comprar un mòbil ho faci a través de Som Connnexió, etc.).

2- Prioritzar els crèdits a l’adquisició del cotxe elèctric, adaptació d’habitatge a minusvalidesa o tercera edat, instal·lació d’ascensors, temes energètics…

3- Rebutjar determinats productes i afavorir-ne d’altres via preu i condicions. En els casos que no siguin clars (p.e. cotxe normal), valorar-ho en particular tenint en compte factors com el context, repercussió-utilitat per a la persona…

4- Acotar-ho a drets i necessitats bàsiques.

ALTRES CONCLUSIONS i CONSIDERACIONS

1- Més enllà dels crèdits al consum i préstecs hipotecaris, també es proposa donar suport a crèdits a persones autònomes.

Actualment s’ha aprovat alguna sol·licitud, però hi ha poca informació i poca claredat en els criteris. També es considera que en els àmbits prioritaris d’oferta de crèdits de caràcter finalista (habitatge, salut, …) pot ser positiu incloure explícitament els crèdits destinats a l’emprenedoria social, especialment de persones joves que tenen més dificultats d’accés al treball i al crèdit.

2- Atesa l’experiència en el procés d’implantació del banc i dels seus productes fins al moment a l’àrea, es considera que ha de fer-se un pla d’implantació progressiu dels nous productes, a poc a poc i assegurant-ne el seu funcionament i efectivitat. Es pot començar, per exemple, amb algunes persones sòcies a tall “d’assaig”.

3- Finalment, es manifesta confiança en la professionalitat i valors de les persones que han de posar en marxa aquests productes i alhora es demana continuar amb la transparència i comunicació àmplia que permeti a les persones sòcies mantenir la vigilància sobre els problemes que apareguin i les solucions que s’implementin, el que permetrà vetllar pel caràcter ètic de la nostra entitat i de l’activitat que duu a terme.

Honetan ere interesatuta egon zaitezke

Eragin positiboa duten istorioak

Lanagro:lan duina eta egonkorra nekazaritza-sektorean

Hemen argitaratua:
27/05/2024

Finantza etikoak

59 milioi baino gehiago ekonomia sozialerako mailegutan

Hemen argitaratua:
29/04/2024

Finantza etikoak

Alda zaitez banka etikora konplikaziorik gabe

Hemen argitaratua:
08/04/2024

Etika eta kooperatiba

Ezagutu Valentzia Bazkideen Batzarrarekin

Hemen argitaratua:
25/03/2024

Finantza etikoak

Veinticinco años por la paz, el medio ambiente y la inclusión

Hemen argitaratua:
07/03/2024

Eragin positiboa duten istorioak

Femarec, tres décadas de inclusión sociolaboral

Hemen argitaratua:
06/03/2024

GIT Galiza Sur

Fira d’ESS a Cardedeu: una fira per repetir de nou

Hemen argitaratua:
11/10/2019

GIT Galiza Sur

El GIT de Fiare Vallès mesura el seu balanç social

Hemen argitaratua:
21/07/2019

GIT Galiza Sur

Fiare Vallès repeteix a Granollers

Hemen argitaratua:
10/06/2019

GIT Galiza Sur

Una assemblea de Fiare Vallès diferent

Hemen argitaratua:
14/01/2019

GIT Galiza Sur

Presència Fiare a la I Fira d’ESS de Cardedeu

Hemen argitaratua:
14/10/2018