MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES
EXEMPLES CONDICIONS PRÉSTEC SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

PERSONES SÒCIES / XARXES ALIADES

Una persona sòcia desitja fer una reforma energètica i vol instal·lar finestres noves i una caldera més eficient, i per a això demana un préstec de 20.000 €.

Termini 6 mesos, interès del 6,00% TIN, comissió d’obertura del 0,75%, que són 150,00 €, una TAE màxima del 8,958%*.

Import degut/preu total a terminis 20.501,46 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €. Cost total del préstec 501,46 €. Import dels interessos 351,46 €. Import de les quotes mensuals: 6 quotes de 3.391,91 €. (la TAE varia en funció de l’import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2024, venciment el 25.07.2024. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini 84 mesos, interès del 6,00% TIN, una comissió d’obertura del 0,75%, que són 150,00 €, una TAE mínima del 6,411%*.

Import degut/preu total a terminis 24.692,28 €. Import total del préstec/preu al comptat 20.000,00 €. Cost total del préstec 4.692,28 €. Import dels interessos 4.542,28 €. Import de les quotes mensuals: 84 quotes de 292,17 €. (la TAE varia en funció de l’import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2024, venciment 25.01.2031. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

PERSONES CLIENTES (no sòcies)

Un client vol comprar un cotxe elèctric i per a això li cal demanar 30.000,00 €.

Termini de 6 mesos, amb un interès del 7% TIN, amb una comissió d’obertura de l’1,00%, que són 300,00 €, que suposa una TAE màxima d’11,012%*.

Import degut/preu total a terminis 30.915,48 €. Import total del préstec/preu al comptat 30.000,00 €. Cost total del préstec 915,48 €. Import dels interessos 615,48 €. Import de les quotes mensuals: 6 quotes de 5.102,58 €. (la TAE varia en funció de l’import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2024, venciment el 25.07.2024. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Termini de 84 mesos amb un interès del 7% TIN, amb una comissió d’obertura de l’1,00%, que són 300,00, que suposa una TAE mínima del 7,561%*.

Import degut/preu total a terminis 38.333,52 €. Import total del préstec/preu al comptat 30.000,00 €. Cost total del préstec 8.333,52 €. Import dels interessos 8.033,52 €. Import de les quotes mensuals: 84 quotes de 452,78 €. (la TAE varia en funció de l’import i el termini) *Càlcul de la TAE per a un préstec signat el 25.01.2024, venciment el 25.01.2031. Amortització amb sistema francès (quota constant, suma del capital i interessos).

Contacta amb nosaltres

Inicia el xat per parlar amb un dels nostres operadors

Tens cap dubte?

Consulta les nostres preguntes freqüents

Els nostres principis

Volem canviar les regles del mercat financer a través de la transparència i la responsabilitat social