Perfil institucional | Fiare Banca Etica

Perfil institucional

Som un banc en mans de la ciutadania organitzada, constituït en forma de societat cooperativa per accions, que actualment opera al territori italià i espanyol, amb l'objectiu de fomentar la cooperació i la solidaritat.
Els Estatuts, més enllà d'estar conformes a la legalitat, presenten algunes peculiaritats que marquen l'especificitat de Fiare Banca Etica des de la seva acta fundacional.
L'àmplia i potent participació de les persones sòcies al capital social del banc i els processos de decisió democràtics propis de la nostra Assemblea, han contribuït a desenvolupar una estructura organitzativa original que s'expressa en la integració entre l'estructura associativa (basada en 5 àrees territorials) i l'estructura operativa (composta per Filials, Banquers Ambulants i la Seu Central).

ELS ÒRGANS

Assemblea General
Consell d'Administració
President
Comitè Executiu
Comitè Ètic
Junta de Revisió
Comitè d'Arbitratge
Comitè parts vinculades

L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE LES PERSONES SOCIES

Fòrum d'Àrea
Circumscripcions i Grups d'Iniciativa Territorial (GIT)

L'ESTRUCTURA ORGANITZACIONAL

Direcció general
Organigrama
Xarxa de Fiare Banca Etica

A prop de Fiare, a prop teu