MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

FAQ

Què és l’Engagement per a Etica FUNDS?

A través de l’activitat d’Engagement, Etica Funds invita les empreses en què inverteix els fons per tal que adoptin comportaments sostenibles i responsables a mitjà i llarg termini. L’activitat d’Engagement es plasma a través del diàleg amb la direcció de les empreses i de l’exercici dels drets de vot que deriven de la participació en les accions que componen el capital. Etica Funds, en qualitat d’accionista actiu, participa en les juntes generals de les empreses en què inverteix els fons i pren la paraula sobre una sèrie de temes i prioritats mediambientals, socials i de bon govern corporatiu.