TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é o Engagement para Etica FUNDS?

A través da actividade de Engagement, Etica Funds convida as empresas nas que inviste os fondos a que adopten comportamentos sustentables e responsables a medio e longo prazo. A actividade de Engagement plásmase a través do diálogo coa dirección das empresas e do exercicio dos dereitos de voto que derivan da participación nas accións que compoñen o capital. Etica Funds, en calidade de accionista activo, participa nas xuntas xerais das empresas nas que inviste os fondos e toma a palabra sobre unha serie de temas e prioridades ambientais, sociais e de bo goberno corporativo.