MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES
icon-git

GIT Catalunya Transversal

Descobreix tots els GIT

Informació de conformitat amb l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679. Conforme a l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), t'informem que les dades personals que has facilitat lliurement (correu electrònic) seran tractades per Banca Popolare Etica Societat Anònima Cooperativa, Pàdua, Via Tommaseo, 7, com a Responsable del Tractament, per donar seguiment a la teva sol·licitud de contacte: El tractament de les teves dades per a la finalitat anteriorment esmentada es basa en la necessitat d'executar correctament el contracte del qual ets part o les mesures precontractuals adoptades pel Banc a petició teva (Art. 6 par. 1 apt. b del RGPD). El tractament de dades serà realitzat per personal autoritzat conforme a l'Art. 29 del Reglament (UE) 2016/679, es durà a terme de manera que se'n garanteixi la seguretat i la confidencialitat i es podrà realitzar per mitjans electrònics. Les dades que facilitis no es conservaran més temps de l'estrictament necessari per processar la sol·licitud. Les dades personals també podran ser transferides a tercers països, és a dir, a països no membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. Si això passés, el Banc declara i garanteix que complirà el que es disposa en el Capítol V del Reglament (UE) 2016/679, per la qual cosa la transferència de dades es realitzarà exclusivament a Tercers Països reconeguts per la Comissió Europea com a posseïdors d'un nivell adequat de protecció de dades personals o, en defecte d'això i exclusivament, prèvia signatura de Clàusules Contractuals Tipus dirigides a garantir una protecció adequada de les dades personals objecte de transferència. Alternativament, es podrà valorar la concurrència d'alguna de les excepcions previstes en l'Article 49 del RGPD. Podràs exercir en qualsevol moment els drets que et confereixen els Articles 15 et seq. del Reglament (UE) 2016/679 (dret d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, notificació, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils) posant-te en contacte amb el Responsable del Tractament, Banca Popolare Etica Societat Anònima Cooperativa, Pàdua, Via N. Tommaseo, 7. Per a l'exercici dels drets previstos en l'Art. 15 i següents, així com per rebre més informació respecte al tractament de les teves dades personals, pots dirigir-te directament a les nostres oficines o enviar una sol·licitud per escrit utilitzant el formulari disponible en la pàgina web del Banc, en la secció "Política de privadesa i galetes", a l'atenció del Responsable de Protecció de Dades: Dpo@bancaetica.com. Si desitges denunciar una violació en el tractament de les teves dades personals (per exemple, la inclusió il·lícita de les teves dades personals en llistes de correu o en la pàgina web del Banc), en podràs presentar una reclamació formal davant l'Oficina de Reclamacions - Servei d'Assessoria Jurídica - Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Pàdua - reclami@bancaetica.com. T'informem que, conforme als Articles 15 i següents, el termini per a respondre a la teva sol·licitud és d'un (1) mes, prorrogable a dos (2) mesos en casos especialment complexos; en aquests casos, el Banc t'enviarà almenys una comunicació interlocutòria en el termini d'un (1) mes, informant-te que la teva sol·licitud ha estat acceptada. Si consideres que el tractament de les teves dades per part del Responsable del mateix està infringint el RGPD, en pots presentar una reclamació davant l'autoritat de control.

(*) Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.