Assemblea de persones sòcies | Fiare Banca Etica

Assemblea de persones sòcies

ASSEMBLEA ESPECIAL 2017

L’Assemblea de persones sòcies de Banca Etica se celebrarà el 13 de maig de 2017 a Espanya, a Santiago de Compostel·la - Palau de Congressos i Exposicions de Galícia (Miguel Hierro Caaveiro, s/n - San Lázaro), i a Torí, a la seu del Grup Abele - Recuperació Industrial (ex FIAT) a Corso Trapani, 95.

Tota la informació per participar-hi, també online, la trobaràs a http://partecipazione.bancaetica.it/es

__________________________________________________________________________________________________

 

L’Assemblea de Socis i Sòcies és l’òrgan sobirà de Banca Etica i està obert a tots els socis i sòcies que faci un mínim de noranta dies que hi estiguin inscrits.
A Banca Etica regeix el principi de vot individual “un soci/sòcia, un vot”: cada persona sòcia té dret a un únic vot, independentment del nombre d’accions subscrites.
L’Assemblea de Socis i Sòcies es reuneix en convocatòria ordinària almenys una vegada l’any, encara que ocasionalment se’n pugui celebrar una convocatòria extraordinària.

D’acord amb el que estableixen els Estatuts:

  • L’Assemblea aprova el balanç i decideix la destinació dels beneficis;nomena els administradors/ores i consellers/eres i els revoca;
  • prèvia consulta al Consell de Vigilància, contracta una societat auditora a la qual confiarà el control comptable, i també la revoca;
  • determina l’import de la remuneració que correspondrà als administradors/ores i a la societat auditora encarregada del control comptable;
  • determina l’import de la remuneració que correspondrà als consellers/eres d’acord amb el que preveu l’article 41;
  • aprova la política de remuneracions, i també els possibles plans de remuneració basats en instruments financers per als administradors/ores –inclosos els qui tinguin càrrecs especials–, els empleats/ades o els col•laboradors/ores no vinculats a la societat de relacions laborals dependents.

Les modalitats en què es pot dur a terme l’assemblea es defineixen en el Reglament de l’assemblea.

A prop de Fiare, a prop teu