Les pàgines dels grups de sòcies i socis actius
de Fiare Banca Etica.

CONTACTE

Coordinador :Sergi Salavert i Núria Luna
git.catalunyatransversal@fiarebancaetica.org