As páxinas do grupo de persoas socias activas
de Fiare Banca Etica.

QUEN SOMOS

Fomos elixidos polas persoas socias do noso territorio para coordinar a participación activa deste proxecto de democracia económica.

GIT Bilbo Alde Zaharra
GIT Bilbo Alde Zaharra

Bizkaiko eskumaldea barneratzen duen GITa. Lantalde honetan, 11 pertsonak hartzen dute parte eta 450 pertsona baino gehiago ordezkatzen dituzte. ****************************** El GIT de la margen derecha de Bizkaia. Es este grupo participan 11 personas, las cuales representan a más de 450 personas socias.

GIT Bilbao Abando
GIT Bilbao Abando

Bizkaiko ezkerraldea barneratzen duen GITa. Lantalde honetan, 12 pertsonak hartzen dute parte eta 450 pertsona baino gehiago ordezkatzen dituzte. ****************************** El GIT de la margen izquierda de Bizkaia. Es este grupo participan 12 personas, las cuales representan a más de 450 personas socias.