TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas as novidades sobre as finanzas éticas

Etica e cooperativa

Un dels pilars que necessita l’Economia Social i Solidària és el finançament

Castellano

Ens apropem a Fundació Deixalles, una de les entitats més destacades en el sector de la reinserció social i del tractament de residus, especialment pel que fa a la reducció, el reciclatge i la reutilització a les Illes Balears, sòcia i clienta de Fiare Banca Etica des dels inicis.

Al llarg dels vostres més de 30 anys, heu superat situacions complicades. Com us heu adaptat als problemes sorgits a causa de la pandèmia?

Amb moltes dificultats, hem fet un ERTO de quasi tota la plantilla de la Fundació. Hem rebut petits suports de l’administració i hem fet servir finançament extern. Pel que respecta a la salut i seguretat de les persones treballadores i usuàries, hem establerts protocols per minimitzar o eliminar els riscos

La Fundació Deixalles és una de les entitats impulsores de l’Economia Social i Solidària a les Illes Balears i participa a diferents xarxes tant a nivell local com estatal. Com valoreu el paper d’aquestes entitats en la conjuntura actual?

Són els suports necessaris per a seguir endavant, fer front comú davant les dificultats ens fa més poderoses i ens anima a promoure un canvi de model.

Ens reafirmem en el paper fonamental de treballar en xarxa, de forma col·laborativa i aplicant els principis de la cooperació. Ara més que mai són necessaris tots els suports de les entitats que treballam en xarxa, perquè fent front comú tindrem més capacitat per superar les dificultats i més força per seguir impulsant el canvi de model tan necessari. En aquest sentit, el Mercat Social, del qual també hi formem part, esdevé una eina molt important.

Hem d’aprofitar aquests moments per, entre totes, fer evident la necessitat de canvi i demostrar que les alternatives són ja una realitat.

En el vostre àmbit d’actuació, quins penseu que són els problemes que requereixen una actuació més urgent?

A les Illes Balears no podem seguir amb la dependència exclusiva del turisme, hem de canviar de model econòmic, desenvolupar altres sectors que ens permetin generar ocupació, per exemple la reutilització. També podríem parlar del rescat de les entitats socials per part de les administracions públiques.

És clau que la sortida de la crisi estigui orientada a posar en primer lloc les persones i el medi ambient.

Com arriba Fundació Deixalles a Fiare Banca Etica i per què?

La Fundació Deixalles ha estat present des dels inicis de Fiare, abans de la seva constitució. Un dels pilars que necessita l’Economia Social i Solidària és el finançament i, per aquest motiu, com a defensors, impulsors i practicants de l’Economia Social i Solidària, sempre hem promogut les finances ètiques, no només aportant en els diferents espais de participació de la cooperativa, sinó també com a clients.

Quina valoració feis de la relació amb Fiare Banca Etica fins ara, tant des del punt de vista operatiu com des de la vessant sociocultural

Molt bona i positiva, des del punto de vista operatiu considerem que s’han fet importants millores des de la posada en marxa de la filial a Espanya. En aquest sentit, l’obertura de la delegació de Barcelona ha suposat, per a nosaltres, una fita important. Tanmateix, encara queda marge de millora, que segur es podrà aconseguir si fem créixer la massa social de la cooperativa i més entitats del tercer sector, del cooperativisme, de l’agroecologia i de l’Economia Social i Solidària es decideixen a fer el pas a les finances ètiques i cooperatives.

_________________________________________________________

Uno de los pilares que necesita la Economía Social y Solidaria es la financiación

Nos acercamos a Fundación Deixalles, una de las entidades más destacadas en el sector de la reinserción social y del tratamiento de residuos, especialmente en cuanto a la reducción, el reciclaje y la reutilización, socia y clienta de Fiare Banca Etica desde los inicios.

A lo largo de vuestros más de 30 años, habéis superado situaciones complicadas. ¿Cómo os habéis adaptado a los problemas surgidos a causa de la pandemia?

Con muchas dificultades, Deixalles ha hecho uno ERTO de casi toda la plantilla de la Fundación. Hemos recibido pequeños apoyos de la administración y hemos usado financiación externa.
Por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas trabajadoras y usuarias, hemos establecidos protocolos para minimizar o eliminar los riesgos.

La Fundación Deixalles es una de las entidades impulsoras de la Economía Social y Solidaria en las Islas Baleares y participa en diferentes redes tanto a nivel local como estatal. ¿Cómo valoráis el papel de estas entidades en la coyuntura actual?

Son los apoyos necesarios para seguir adelante, hacer frente común ante las dificultades nos hace más poderosas y nos anima a promover un cambio de modelo.

Nos reafirmamos en el papel fundamental de trabajar en red, de forma colaborativa y aplicando los principios de la cooperación. Ahora más que nunca son necesarios todos los apoyos de las entidades que trabajamos en red, porque haciendo frente común tendremos más capacidad para superar las dificultades y más fuerza para seguir impulsando el cambio de modelo tan necesario. En este sentido, el Mercado Social, del cual también formamos parte, acontece una herramienta muy importante.
Tenemos que aprovechar estos momentos para, entre todas, hacer evidente la necesidad de cambio y demostrar que las alternativas son ya una realidad.

En vuestro ámbito de actuación, ¿cuáles pensáis que son los problemas que requieren una actuación más urgente?

En las Islas Baleares no podemos seguir con la dependencia exclusiva del turismo, tenemos que cambiar de modelo económico, desarrollar otros sectores que nos permitan generar ocupación, por ejemplo la reutilización. También podríamos hablar del rescate de las entidades sociales por parte de las administraciones públicas.

Es clave que la salida de la crisis esté orientada a posar en primer lugar las personas y el medio ambiente.

¿Cómo llega Fundación Deixalles a Fiare Banca Etica y por qué?

La Fundación Deixalles ha estado presente desde los inicios de Fiare, antes de su constitución. Uno de los pilares que necesita la Economía Social y Solidaria es la financiación y, por este motivo, como defensores, impulsores y practicantes de la Economía Social y Solidaria, siempre hemos promovido las finanzas éticas, no solo aportante en los diferentes espacios de participación de la cooperativa, sino también como clientes.

¿Qué valoración hacéis de la relación con Fiare Banca Etica hasta ahora, tanto desde el punto de vista operativo como desde la vertiente sociocultural?

Muy buena y positiva, desde el punto de vista operativo consideramos que se han hecho importantes mejoras desde la puesta en marcha de la filial en España. En este sentido, la apertura de la delegación de Barcelona ha supuesto, para nosotros, un hito importante. Aun así, todavía queda margen de mejora, que seguro se podrá conseguir si hacemos crecer la masa social de la cooperativa y más entidades del tercer sector, del cooperativismo, de la agroecología y de la Economía Social y Solidaria se deciden a dar el paso a las finanzas éticas y cooperativas.