Labore, cooperativa de consumo responsable

Banca Etica Blog

Labore, cooperativa de consumo responsable

27 Septiembre 2018

Labore es una cooperativa de consumidores de Euskadi. En la actualidad cuentan con tres locales en el que las personas socias pueden adquirir, fundamentalmente, alimentos de proximidad y alimentos ecológicos a un precio justo, al tiempo que respaldan la producción y la economía local, así como un modelo de consumo más responsable. Se trata de una iniciativa que vende una amplia gama de productos que destacan por su calidad y su precio asequible.

Producto local y ecológico

En Labore convive el producto de proximidad con el ecológico, porque esta iniciativa quiere promover el producto local en coherencia con su objetivo de apoyar la producción y la economía de la zona. Un porcentaje importante de la compra se hace a productores y agricultores cercanos, eliminando la intermediación que encarece los precios en los típicos establecimientos especializados.

Ofrecen productos saludables, asequibles y ecológicos, con trato directo con el productor y eliminación de intermediarios, pero poniendo el acento en el producto local, de los huertos y caseríos de la comarca.

Proyecto cooperativista

Labore es un proyecto de los/las cooperativistas y para los/las cooperativistas.
Las personas socias, realizan una aportación económica y en forma de trabajo voluntario, bien sea ayudando a descargar los productos que llegan a la tienda, limpiando el local al final de la jornada, o bien impartiendo talleres de alimentación saludable o cualquier otra forma de colaboración, ya que lo que se busca es la implicación de la gente.
Labore quiere ir ampliando el número de personas trabajadoras, y contribuir así al empleo en la comarca.

Precios ajustados

El precio asequible es otra de las características de Labore. La clave está en la eliminación de la intermediación siendo los propios agricultores y productores los que ponen a sus productos el precio que consideran adecuado, a diferencia  de lo que ocurre en las grandes superficies, donde son estas los que imponen los precios.

El primer sector está en declive en la región, y esta es una situación que Labore quiere ayudar a revertir. El objetivo es doble: que las personas que emprenden proyectos hortícolas y ganaderos dispongan de un punto de venta estable y que los consumidores accedan a productos de calidad muy frescos y cercanos.

Más que una tienda

Labore no quiere ser una tienda corriente  al que las personas socias van, compran y se van. Quieren ser un punto de encuentro y de referencia del consumo responsable, organizando todo tipo de actividades, fundamentalmente relacionadas con la alimentación y la salud, como degustaciones de producto, talleres, charlas, etc. En definitiva ser un espacio vivo, dinámico y de intercambio de experiencias, que los socios y socias puedan vivir como suyo.

Conoce más de este proyecto financiado por Fiare Banca Etica aquí: hhttp://laborebilbo.eus/es/inicio

 

 

Labore, kontsumo arduratsuko kooperatiba

Labore Euskadiko kontsumitzaileen kooperatiba bat da. Gaur egun, hiru lokal dituzte eta bazkideek gertuko elikagaiak eta elikagai ekologikoak eros ditzakete, prezio justuan; aldi berean, tokiko ekoizpena eta ekonomia babesten dituzte, bai eta kontsumo arduratsuagoko eredu bat ere. Egitasmo horren baitan, produktu sorta handia saltzen da, eta kalitatea eta arrazoizko prezioa dira produktu horien ezaugarriak.

Tokiko produktuak eta ekologikoak

Laboren, elkarrekin ageri dira tokiko produktuak eta ekologikoak; izan ere, egitasmo honek tokiko produktuak sustatu nahi ditu, tokiko ekoizpena eta ekonomia sustatzeko duen helburuarekin bat eginez. Erosketaren zati handi bat gertuko ekoizle eta nekazariei egiten zaie, eta kendu egiten da bitartekotza, horrek garestitzen baititu prezioak ohiko saltoki espezializatuetan.

Produktu osasuntsuak, arrazoizko prezioa dutenak eta ekologikoak eskaintzen dituzte, ekoizlearekin harreman zuzena izanez eta bitartekotzak kenduz, baina tokiko produktuak jarriz erdigunean, eskualdeko baratze eta baserrietakoak.  

Proiektu kooperatibista

Kooperatibistek kooperatibistentzat egindako proiektua da Labore. Ekarpen ekonomikoa eta borondatezko lanaren bidezko ekarpena egiten dute bazkideek: adibidez, produktuak deskargatzen laguntzen dute; eguna amaitzean lokala garbitzen dute; elikadura osasungarriari buruzko tailerrak ematen dituzte; edo kolaboratzeko beste moduren bat dute. Izan ere, jendea inplikatzea nahi du proiektuak. Langile-kopurua handitzea ere nahi
du Laborek, eskualdean enplegua sortzen laguntzeko.

Neurriko prezioak

Laboreren beste ezaugarri bat arrazoizko prezioak dira. Horren gakoa bitartekotza kentzea da, nekazariek eta ekoizleek beraiek jartzen baitiote egokia iruditzen zaien prezioa beren produktuei. Azalera handiko saltokietan ez da halakorik gertatzen: saltokiek inposatzen dituzte prezioak.

Eskualdean gainbehera doa lehen sektorea, eta Laborek egoera hori iraultzen lagundu nahi du. Helburu bikoitza du: alde batetik, baratze- eta abeltzaintza-proiektuak hasten dituzten pertsonek salmenta-puntu finko bat izatea; eta bestetik, kontsumitzaileek kalitatezko produktu oso fresko eta gertukoak izatea eskura.

Denda bat baino gehiago

Laborek ez du denda arrunt bat izan nahi; hau da, bazkideak dendara joan, erosi eta alde egitea. Kontsumo arduratsuaren topaleku eta erreferentzia izan nahi du, horretarako era askotako jarduerak antolatuz, batez ere elikadurarekin eta osasunarekin zerikusia dutenak, hala nola, produktuen dastaketak, tailerrak eta hitzaldiak. Funtsean, espazio bizi bat izan nahi du, dinamikoa, esperientziak trukatzeko aukera emango duena, eta bazkideek beren proiektu moduan biziko dutena.

Hemen duzu Fiare Banca Eticak finantzatutako proektu honi buruzko informazio gehiago: 
hhttp://laborebilbo.eus/es/inicio

COMENTARIOS

Cerca de Fiare, cerca de ti