Comité de parts vinculades | Fiare Banca Etica

Comitè de parts vinculades

El Comitè de Parts Vinculades, tal com preveu la normativa, s'ha instituït en Banca Etica per presidir tots els procediments per a operacions amb parts vinculades tal com es defineix en el Reglament específic.
En aquesta pàgina publiquem el Reglament de gestió de les operacions amb parts vinculades i el document sobre el Comitè de parts Vinculades aprovat amb la deliberació del Consell d'Administració de Banca Popolare Etica del 29.04.2013 per unanimitat de tots els Consellers presents.
Documents:

A prop de Fiare, a prop teu