Principis

 

COMENCEM PELS principis

Som un banc diferent de la banca tradicional. Volem canviar les regles del mercat financer a través de la transparència i la responsabilitat social. I aquests són alguns dels nostres principis per assolir-ho.

Ètica

L'ètica ens defineix perquè està, o hauria d'estar, a la base de tot. L'ètica ha de guiar la conducta humana en totes les seves activitats. I, per descomptat, a la banca.

Cooperativa

Som un banc cooperatiu, i com a tal, reconeixem el dret de les persones sòcies a la participació en la presa de decisions.

Igualtat

Defensem un model de societat sense cap mena de discriminació, feminista, solidari, i amb una distribució més bona de la riquesa. I contribuïm a tot això.

Medi ambient

Exigim respecte i atenció al medi ambient en el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica a la qual li donem suport. A la nostra també, per descomptat.

Transparència

Ha estat un dels nostres compromisos més ferms des de l'inici. Explicar com fem servir els diners de les persones i les entitats estalviadores.

Pau

Estem al servei de les persones i la societat. Mai no finançarem empreses dedicades a la construcció i comercialització d'armes, mai no finançarem la guerra.

A prop de Fiare, a prop teu