Servei de reclamacions i atenció al client | Fiare Banca Etica

SERVEI DE RECLAMACIONS I ATENCIÓ AL CLIENT

Estimada persona clienta,
Banca Popolare Etica Sucursal En España posa a la seva disposició tots els mitjans per contactar amb nosaltres si vostè vol transmetre les seves queixes, reclamacions i suggeriments.

Per resoldre-les de forma senzilla:

  • Per telèfon, trucant al 0034944153496.
  • Mitjançant la nostra Sucursal de Bilbao, Carrer Santa Maria 9.
  • Per correu electrònic a la següent direcció sac@fiarebancaetica.coop.
  • Per escrit, si ho prefereix:

Departament d’Atenció al Client – Banca Popolare Etica Sucursal en España  Carrer Santa Maria 9 48005 Bilbao
El Titular del Servei d’Atenció al Client és Susi Baraldi.

Banca Popolare Etica Sucursal en España disposa d’un Reglament per a la Defensa del Client, al que pot accedir fent clic aquí.
El termini màxim per a la resolució de queixes o reclamacions és de dos mesos, si després d’aquest temps no s’ha resolt el seu cas o no està conforme amb la decisió final a la seva reclamació o queixa, podrà, llavors, dirigir-se a:

Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya            Carrer Alcalá 48, 28014 Madrid
Servei de Reclamacions de la CNMV              Miguel Ángel 11, 28010 Madrid
Servei de Reclamacions de la DGSFP              Paseo de la Castellana 44, 28046

Normativa de Referència

  • Orde Ministerial ECO/734/2004 de 11 de març de 2004, sobre els Departaments i Serveis d’Atenció al Client i el Defensor del Client de les Entitats Financeres.
  • Circular 8/90 del Banc d’Espanya, sobre Transparència de les Operacions i Protecció de la Clientela.

A prop de Fiare, a prop teu