TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES
EXEMPLOS CONDICIÓNS EMPRÉSTITO AUTOCONSUMO ENERXÍA

PERSOAS SOCIAS / REDES ALIADAS

Unha persoa socia desexa instalar na súa casa varias placas solares e, para facelo, quere saber como sería para un empréstito de 5000 € con prazo 12 meses ou de 20.000 € a 120 meses.

Prazo de 12 meses, cunha comisión de apertura do 0,75 %, aplicando o importe mínimo de 40 €, cun xuro do 4,00 % TIN, que supón unha TAE máxima do 5,640 %.* Importe debido/prezo total a prazos: 5149,00 €. Importe total do empréstito/prezo ao contado: 5000,00 €.

Custo total do empréstito: 149,00 €. Importe dos xuros: 109,00 €. Importe das cotas mensuais: 12 cotas de 425,75 €.

(A TAE varía en función do importe e o prazo)* Cálculo da TAE para un empréstito asinado o 01.01.2024, con vencemento o 01.01.2025. Amortización con sistema francés (cota constante, suma de capital e xuros).

Prazo de 120 meses, cunha comisión de apertura do 0,75 %, que son 150,00 € cun xuro do 4,00 % TIN, que supón unha TAE mínima do 4,241 %.*

Importe debido/prezo total a prazos: 24.448,80 €. Importe total do empréstito/prezo ao contado: 20.000,00 €.

Custo total do empréstito: 4448,80 €. Importe dos xuros: 4298,80 €. Importe das cotas mensuais: 120 cotas de 202,49 €.

(A TAE varía en función do importe e o prazo) * Cálculo da TAE para un empréstito asinado o 01.12.2024, con vencemento o 01.12.2034. Amortización con sistema francés (cota constante, suma de capital e xuros).

PERSOAS CLIENTAS (persoas non-socias)

Una persona clienta, desea instalar en su casa varias placas solares, y para ello quiere saber cómo sería para un préstamo de 5.000€ con plazo 12 meses o de 20.000€ a 120 meses.

Plazo 12 meses con una comisión de apertura del 1,00%, que son 50,00€ con un interés del 5,50% TIN que supone un TAE máximo 7,639%*.

Importe adeudado/precio total a plazos 5.200,16 €. Importe total del préstamo/precio al contado 5.000,00€.

Coste total del préstamo 200,16 €. Importe de los intereses 150,16 €. Importe de las cuotas mensuales: 12 cuotas de 429,18 €.

(TAE varía en función del plazo) *Cálculo de la TAE para un préstamo firmado el 01.01.2024, vencimiento el 01.01.2025. Amortización con sistema francés (cuota constante, suma del capital e intereses).

Plazo 120 meses con una comisión de apertura del 1,00%, que son 200,00€ con un interés 5,50% TIN que supone un TAE mínimo 5,873%*.

Importe adeudado/precio total a plazos 26.246,00 €. Importe total del préstamo/precio al contado 20.000,00€.

Coste total del préstamo 6.246,00 €. Importe de los intereses 6.046,00 €. Importe de las cuotas mensuales: 120 cuotas de 217,05 €.

(TAE varía en función del plazo) *Cálculo de la TAE para un préstamo firmado el 01.12.2024, vencimiento el 01.12.2034. Amortización con sistema francés (cuota constante, suma del capital e intereses).

Contacta connosco

Inicia o chat para falar cun dos nosos operadores

Queres saber máis?

Consulta as nosas preguntas frecuentes

Os nosos principios

Queremos mudar as regras do mercado financeiro a través da transparencia e a responsabilidade social