TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

Asemblea 2016: composición da lista participativa

Tras a consulta preelectoral realizada ás persoas socias de Banca Etica os pasados días 4, 5 e 6 de marzo (ver o resultado), o Comité Promotor «Con Biggeri per Banca Etica» definiu a composición final da lista participativa que concorrerá ás eleccións do Consello de Administración previstas na Asemblea do 21 de maio de 2016.
O Comité Promotor, como se pode ler no Formulario de presentación da Lista Participativa, «definiu a lista final tendo en conta os resultados da consulta, a composición cualitativa da lista, as expresións dos portadores e portadoras de valor, os requisitos de independencia e os de equilibrio de xénero».

Lista participativa «Con Biggeri per Banca Etica».

Candidato a presidente

 • Ugo Biggeri

Candidatas e candidatos

 • Anna Fasano
 • Pedro Manuel Sasia Santos
 • Andrea Baranes
 • Nicoletta Dentico
 • Mariateresa Ruggiero
 • Sabina Siniscalchi
 • Giuseppe Di Francesco
 • Giacinto Palladino

A presentación do documento da lista participativa tamén contén a formulación actualizada do programa (descargar aquí) e unha invitación a profundar nel http://perbancaetica.wordpress.com/programma-completo
Mantente ao día sobre o proceso cara a Asemblea: www.fiarebancaetica.coop/personas-socias/asamblea-de-personas-socias/elecciones-consejo-de-administracion-2016

_________________________________________________________
 

Assemblea 2016: Composició de la llista participativa

Després de la consulta preelectoral feta a les persones sòcies de Banca Etica els dies 4, 5 i 6 de març (vegeu-ne el resultat), el comitè promotor Biggeri per Banca Etica ha definit la composició final de la llista participativa que concorrerà a les eleccions del Consell d’Administració prevista a l’Assemblea del 21 de maig de 2016.
El comitè promotor, com es pot llegir al formulari de presentació de la llista, “ha definit la llista final tenint en compte els resultats de la consulta, la composició qualitativa de la llista, les expressions dels portadors de valor, els requisits d’independència i els d’equilibri de gènere”.

Llista participativa Biggeri per Banca Etica

Candidat president

 • Ugo Biggeri

Candidates i candidats

 • Anna Fasano
 • Pedro Manuel Sasia Santos
 • Andrea Baranes
 • Nicoletta Dentico
 • Mariateresa Ruggiero
 • Sabina Siniscalchi
 • Giuseppe Di Francesco
 • Giacinto Palladino

La presentació del document de la  llista participativa també conté la formulació actualitzada del programa (descarregar aquí) i una invitació a aprofundir-hi: http://perbancaetica.wordpress.com/programma-completo
Per estar al dia sobre el procés cap a l’Assemblea: www.fiarebancaetica.coop/personas-socias/asamblea-de-personas-socias/elecciones-consejo-de-administracion-2016