CROWDFUNDING IMPACTE POSITIU | Fiare Banca Etica

CROWDFUNDING IMPACTE POSITIU

Castellano Euskera Galego

Presentem la primera convocatòria de crowdfunding "Impacte positiu" en l'àmbit de la discapacitat que llencem gràcies a l'aportació d'Etica Funds*, que possibilita la promoció de projectes de crowdfunding.

Des de Fiare Banca Etica i mitjançant la col·laboració amb Goteo, des de l'any 2018, promovem campanyes de crowdfunding sobre projectes de diversos àmbits i temàtiques que tenen en comú treballar pel bé comú, conforme als valors del banc. Per aquest motiu presentem aquesta convocatòria, que conté els elements següents.

El tema

Aquesta convocatòria va adreçada a l'àmbit de la discapacitat i les seves famílies, per tal de donar suport a organitzacions que treballen en la inclusió social i laboral de les persones i el suport als seus familiars.

El propòsit d'aquesta convocatòria són les iniciatives que tinguin a veure amb la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, amb reforçar el reconeixement i la protecció dels seus drets, promoure la igualtat d'oportunitats i, en definitiva, elevar el seu grau d'inclusió i normalització socials.

Aportacions des del Grup Banca Etica

 • Incorporació dels projectes seleccionats al canal Fiare de Goteo, tot col·laborant en la campanya de comunicació de projecte, i alhora difonent el projecte a les xarxes d'entitats i persones sòcies de Fiare Banca Etica.
 • Aportació, per part del fons per al crowdfunding, de 2.500 euros a la teva proposta, una vegada arribis al 75% del teu objectiu de pressupost, que ha de ser de, com a mínim, 8.000 euros. L'aportació total del fons al conjunt de projectes serà de 10.000 euros.

Destinataris

La convocatòria s'adreça a entitats sota qualsevol forma jurídica, tot i que es valorarà positivament els projectes presentats per entitats d'economia social i/o del tercer sector, com ara cooperatives, associacions, societats laborals, fundacions, empreses d'inserció o centres especials d'ocupació.

Criteris de valoració dels projectes

Els projectes seran seleccionats per una comissió interna segons els criteris següents:

 •    Originalitat i qualitat general del projecte
 •    L'impacte social i mediambiental
 •    Qualitat del pla de comunicació  de la campanya
 •    Vinculació prèvia dels promotors a Fiare Banca Ètica
 •    La sostenibilitat econòmica del projecte.
 •    Adhesió als valors i objectius de Banca Ètica, segons l'art. 5 dels Estatuts  i del nostre Manifest.

Exemples de projectes a presentar

 •     Activitats relacionades amb la inserció social;
 •     Accions concretes per mobilitzar els ciutadans per a la millora de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies;
 •     Projectes educatius;
 •     Activitats per a (i amb) l'escola i als barris;
 •     Accions de màrqueting i comunicació;
 •     Activitats de voluntariat i animació social.

Documentació que cal presentar amb el projecte

 • Projecte en forma sintètica (màxim dos fulls) amb descripció del proponent i la seva experiència en l'activitat objecte de la campanya, referència a les xarxes de            persones existents relacionades amb l'organització o persona proponent, i referència a entitats sòcies del projecte.
 • Pressupost o pla econòmic financer de previsió o gestió de les despeses del projecte, que continguin el cost de la campanya i de les accions relacionades.
 • Pla de comunicació o document explicatiu de les accions de suport a la campanya, amb el sistema de recompenses, activitats previstes a les xarxes socials o en el      territori de referència o qualsevol element comunicatiu que contribueixi a l'èxit de la campanya.

Calendari

 • Candidatures: des del 16 de novembre fins al 17 de desembre de 2021 (fins a les 18h) a través d'aquest formulari. A totes les comunicacions correctament enviades se'ls contestarà amb un missatge de confirmació, sense cap altra comunicació fins al resultat de la selecció dels projectes.
 • Selecció: Desembre de 2021 la comissió decidirà quals són els projectes seleccionats, comunicant a tots els participants el resultat de les valoracions.
 • Les campanyes s'iniciaran a partir de gener de 2022. Finalment, seran publicats els resultats de totes les iniciatives seleccionades.

Descobreix les bases de la convocatòria i  presenta el teu projecte.

Més info o dubtes a: comunicacion@fiarebancaetica.coop 
*Etica Funds és el nom comercial d'Etica Sgr, S.p.A., la societat de gestió de l'estalvi que forma part del Grup Banca Etica.

A prop de Fiare, a prop teu