MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Projectes col·lectius

Crowdfunding i projectes solidaris

Etica e cooperativa

2024: El valor de la pau, més urgent que mai

No podem parlar del 2023 sense ser conscients que hem afegit un conflicte armat addicional a la nostra realitat. Arribem a perdre la capacitat de sorpresa i indignació quan els crims de guerra es converteixen en part estable dels nostres telenotícies. I hem de reafirmar el valor de la PAU, present com a pilar irrenunciable des del nostre origen com a entitat.  Que va més enllà dels conflictes i de les armes, i que s’endinsa en les actituds quotidianes de totes les persones: el fet d’escoltar, el respecte, la cooperació, són el fil que teixeix l’economia social i l’única matèria primera amb la qual gestionem una cooperativa de gairebé 50.000 sòcies.

A aquestes realitats s’hi incorporen com a companyes de viatge, tensions financeres, que impacten en les entitats que operem en aquest sector, i en les persones que se’n veuen afectades. Per una banda, creixements econòmics lleugers amb una inflació forta (que ha anat remetent al llarg de l’any) i a tipus d’interès alts per combatre-la. Un còctel que genera decreixements en el crèdit i l’estalvi al mercat, amortitzacions anticipades de deutes, increment de despeses financeres i persones i organitzacions en dificultats. Aquesta vegada, un mercat laboral robust ha permès aguantar el cop en grau considerable. Però han canviat les “regles del joc” amb les quals havíem treballat pràcticament des del nostre establiment com a sucursal a Espanya.

Per primera vegada, hem tingut dificultats amb l’estalvi, pel fet d’haver-n’hi menys i aparèixer productes que no es veien des de fa anys, com ara lletres del tresor ben pagades a curt termini, ofertes agressives d’altres entitats, imposicions a terminis breus i comptes remunerats. Ens hem mogut de manera tranquil·la i hem evitat entrar en una baralla sense sentit per als qui defensem que estalviem amb valors, no només amb tipus. I hem augmentat l’oferta de dipòsits fins a abaixar la durada mínima a 6 mesos. I ho hem fet amb tipus variables, per aprofitar el moment actual, sabedors que les previsions anuncien baixades l’any vinent, amb les quals no hauríem de modificar els productes.

Tanmateix, malgrat que el mercat del crèdit no ha tingut creixement, el nostre ho ha fet per sobre del 10 %, tant en crèdit signat (que ha superat els 50 milions d’euros per primera vegada), com en crèdit utilitzat. Hem mantingut sectors clàssics a la nostra activitat com ara l’economia social o el tercer sector, amb esment especial a l’habitatge cooperatiu, i hem incorporat d’altres “nous” com ara el finançament de pel·lícules de cinema o la participació en alguns concursos per finançar administracions públiques locals o societats municipals.

Ho hem fet tot mantenint les nostres senyes d’identitat, i hem fet una intervenció de preus als finançaments a cooperatives d’habitatge, hem reduït els marges a les línies de crèdit i hem evitat que el canvi de tipus d’interès recaigui exclusivament sobre les espatlles de la nostra clientela. Ens hem incorporat a les Federacions de Cooperatives d’Andalusia i Catalunya, hem iniciat un compromís més fort amb l’economia social dels territoris en què estem presents i hem mantingut la feina amb persones joves, cosa que ens continua donant resultats molt bons en implicació, frescor i futur.

Hem aprofitat la força que ens dona el creixement per incorporar un sistema de reconeixement per vídeo per l’obertura de comptes de noves persones clients, continuem apostant pel creixement de plantilla i presència als territoris, i vam començar el setembre amb una feina més intensa a Galícia, per apropar-nos cada vegada més on hi ha base social que vol treballar amb la nostra entitat.

Un horitzó que ens du al nostre desè aniversari l’any 2024, on les aproximadament 10 persones que vam començar serem gairebé 50, i aquells 54 milions entre actius i passius seran més de 400. I més gent, i més braços per continuar aixecant-nos demanant ATURAR LA VIOLÈNCIA.