Dipòsit Habitatge

Dipòsit Habitatge

Els dipòsits a termini t'ofereixen una opció d'estalvi a fins al seu venciment perquè no hagis de preocupar-te de les fluctuacions dels mercats financers.

Aquests dipòsits estan destinats a finançar projectes d'habitatge col·laboratiu.

Dipòsits a termini Fix

Termini: 84 mesos - tarifes

Tarifa de cancel·lació anticipada (0,25% mínim 25€ màxim 250€. L'import no pot excedir dels interessos reportats en el període). Sense comissions d'activació ni de gestió.

Per a contractar qualsevol dipòsit és necessari disposar d'un compte corrent.

Els interessos generats per aquests dipòsits fixos es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.

Banca Popolare Etica Sucursal d'Espanya està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit italià. El limiti de la cobertura per a dipositant és 100.000 euros i tots els dipòsits en la mateixa entitat de crèdit se sumen i el total està subjecte al mateix límit. El límit de 100.000 EUR s'aplica a cada dipositant per separat.

Clica aquí per a llegir les condicions completes.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres.

     

     

    Enter multiple addresses on separate lines or separate them with commas.

    Cerca de Fiare, cerca de ti